Gheorghe Barițiu – întemeietorul presei românești din Transilvania

Fără Gheorghe Barițiu presa românească din Transilvania nu s-ar mai fi născut. Toate proiectele mari au nevoie de un imbold, de o persoană care să le realizeze și să le dea aripi. Gheorghe Barițiu a dat aripi presei din Transilvania.

Născut la Jucu de Jos în 1812 și decedat la Sibiu în 1893, George Bariț, numit și Gheorghe Barițiu, a fost un istoric și publicist român transilvănean.

Studiile primare și le-a făcut la școala unitariană din Trascău până în 1824. Au urmat Gimnaziul la Blaj și liceul Piariștilor din Cluj, aprofundându-se în filosofie. Facultatea a făcut-o la Blaj, studiind teologia până în 1835, întrucât și tatăl, și bunicul său au fost preoți greco-catolici. Totuși, chiar dacă a studiat teologia, Gheorghe Barițiu a ales să urmeze calea didactică, predând la Liceul Comercial Românesc din Brașov.

Studiile au fost doar începutul activității culturale a lui Gheorghe Barițiu. În 1838 a fondat la Brașov Gazeta de Transilvania. Acesta a fost primul ziar românesc din Marele Principat al Transilvaniei. De asemenea, a început publicarea uneia dintre primele reviste literare românești: Foaia pentru mine, inimă și literatură. Mai mult decât atât, cu ajutorul său a apărut și Asociațiunea Transilvană pentru Literatură Română și Cultura Poporului Român, cunoscută și sub denumirea Astra, care a editat cunoscuta revistă Transilvania. Și, desigur, cea mai cunoscută operă a sa, Părți alese din Istoria Transilvaniei pre două sute de ani în urmă, a publicat-o la Sibiu în trei voluni ântre 1889 și 1891. Să nu uităm că Gheorghe Barițiu a fost membru fondator al Societății Literare Române, devenind, în 1893, președinte al Academiei Române.

Cu o istorie atât de bogată în inițiative și proiecte, este imposibil să uităm de existența acestui mare om. Gheorghe Barițiu a lăsat o urmă în istoria României care nu o să dispară niciodată. Nenumărate străzi și instituții îi poartă numele, iar statuia sa poate fi găsită la Sibiu. Gheorghe Barițiu mai dăinuie printre noi, pentru că face parte din noi.

Mihaela Guțu


Publicat

în

de către