Iorgu Iordan – fondator al institutului de filologie

Iorgu_IordanIorgu Iordan (1888-1986; n. Tecuci) a fost un lingvist şi filolog român, profesor universitar la Iaşi şi Bucureşti. A fost fondator şi director al Institutului de Filologe română „Alexandru Philippide” şi al „Buletinului” acestui institut. Ulterior a fost şi director al Institutului de Lingvistică din Bucureşti.

A fost printre membrii fondatori (1961) ai Societăţii Române de Lingvistică Romanică, pe care a condus-o și în calitatea sa de președinte. Iorgu Iordan a elaborat și publicat o serie de lucrări în domeniul lingvisticii romanice („Lingvistica romanică”, „Evoluție”, „Curente”, „Metode”), al limbii române contemporane („Limba româna actuală”, „O gramatică a greșelilor”, „Limba română contemporană”), al stilisticii („Stilistica limbii române”), al toponimiei („Toponimia românească”) și al antroponimiei („Dicționar al numelor de familie românești”).

Iordan a desfășurat și o puternică activitate în domeniul criticii literare, publicând ample studii despre Cervantes, Dante, Goethe, Petrarca, Tudor Arghezi, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale, Mihai Eminescu, Liviu Rebreanu, Tudor Vianu și despre alți scriitori. A fost și redactor responsabil la „Dicționarul limbii române”, serie nouă.

Ca recunoaștere a activității sale științifice, Iorgu Iordan a devenit membru al unor academii și societăți științifice străine, dar și al Academiei Române.

Vezi și articolele despre Literatura românăCultura română!