Bacău – orașul de la confluența Bistriței cu Siretul

Date generale

Municipiu în Moldova, reședința județului Bacău este situat la o altitudine de 165 m, în Lunca Siretului, la dreapta de Râul Bistrița (datorită căruia există o centrală hidroelectrică ce furnizează o parte din energia electrică a orașului), în apropiere de confluența cu Siretul. Denumit și orașul lui Bacovia, Bacăul număra la recensământul din 2011  144.307 de locuitori.

-Prefectura_Bacau
Prefectura Bacău – Foto: Nicoleta Tudor

Istorie

Bacăul apare atestat documentar în timpul domniei lui Alexandru cel Bun, fiind cunoscută data de 6 octombrie 1408. Rădăcinile populației care s-a dezvoltat în spațiul băcăuan își au originea în comuna primitivă, în urmă cu aproximativ 5000 de ani, dovadă fiind descoperirea unui obiect folosit la vânătoare, în zona Pieții Revoluției. Acest obiect dovedește existența unui comerț între populația de pe aceste meleaguri și alte zone îndepărtate, întrucât materialul din care era fabricat obiectul de vânătoare nu se găsea la acea vreme aici. Odată cu săpăturile realizate pentru construirea Pasajului Mărgineni s-au găsit urmele unei așezări ce datează din epoca mijlocie a bronzului. Totodată, în aria bisericii Precista s-au găsit rămășițele unei așezări ce aparținea epocii bronzului târziu.

În zonele Curții Domnești, Băncii Naționale, străzii Bradului au fost descoperite atât fragmente de obiecte, cât și așezări care demonstrează ocupația locuitorilor (agricultura, creșterea vitelor, meșteșugul, pescuitul și vânătoarea) și continuitatea unei civilizații de-a lungul veacurilor.

În anul 1467, Bacăul este ocupat și distrus în mare parte, de armata maghiară condusă de Matei Corvin.  A devenit un punct de interes pe harta Moldovei datorită importanței sale în domeniul comercial între Moldova, Țara Românească și Transilvania. La sfârșitul secolului al XIV-lea, Bacăul devenise o așezare importantă din punct de vedere militar și comercial.

Din secolul al XV-lea datează monumentele istorice Curtea Domnească și Biserica Precista, perioadă în care s-a stabilit la Bacău, Alexăndrel, fiul lui Ștefan cel Mare.

Economie

În zona Bacăului au fost construite două hidrocentrale și o termocentrală. După revoluția din 1989 principalele activități industriale ale Bacăului erau: industria petrochimică, industria nutrițională, industria prelucrării lemnului și a hârtiei, industria textilă, industria chimică, industria mecanică, industria aeronautică. Totodată, Bacăul dispune de un aeroport (Aeroportul Internațional George Enescu) și de o intreprindere de avioane.

Cultură

Județul Bacău se poate mândri cu o rețea de învățământ dezvoltată, recunoscută atât în plan intern, cât și în cel extern. La nivelul studiilor superioare există două universități: Universitatea Vasile Alecsandri (de stat) și Universitatea George Bacovia (particulară). Performanța la nivel mondial este obținută în urma participării elevilor de la licee pestigioase precum: Colegiul Național Gheorghe Vrănceanu, Colegiul Național Vasile Alecsandri, Colegiul Național Ferdinand I, Colegiul Național de Artă George Apostu etc.

Vezi aici tinere talente ale Bacăului din prezent

Personalități născute pe meleagurile băcăuane:

Turism

Principale obiective turistice din municipiul Bacău sunt:

 • Biserica Precista, construită în stilul epocii lui Ștefan cel Mare în 1490,
 • Ruinele Curții Domnești, amenajate muzeistic în 1973, reflectă arta constructorilor moldoveni din sec. XV;
 • Muzeul de Artă reprezintă un bogat fond muzeistic referitor la opere de artă (în special picturi și sculpturi) realizate de artiști români în secolele XIX și XX;
 • Muzeul de Istorie „Iulian Antonescu”, cuprinzând bogate colecții referitoare la trecutul poporului român;
 • Statuia lui Vasile Pârvan (1998) situată în fața Muzeului de Istorie;
 • Monumentul lui Ștefan cel Mare (1997), aflat într-o nouă și frumoasă piață publică;
 • Statuia lui George Bacovia;
 • Statuia lui Alexandru cel Bun, de lângă Muzeul de Istorie;
 • Busturile Regelui Ferdinand I și a poetului George Bacovia, din fața Colegiului Ferdinand I (fostul Liceu George Bacovia);
 • Casa memorială a lui George Bacovia;
 • Prefectura Județului Bacău.
 • Casa memorială Nicu Enea

 

 

 

 

Regiunea inconjuratoare

 • Parcul Gherăiești – popas turistic;
 • Popasul Turistic Măgura, în comuna Măgura, unde se află și un monument al eroilor neamului
 • Hemeiuși (Hemeiuș) este un sat, unde se află situat un parc dendrologic alcătuit din 180 specii de arbori indigeni și din alte părți ale globului;
 • Răcăciuni, este un renumit sat din municipiul Bacău,  fiind considerat un important centru de etnografie și artă populară (țesături, obiecte din lemn);
 • orașul Buhuși;
 • Prăjești este un sat situat la 20 de km distanță de Bacău unde se află o grădină Botanică și un Muzeu

Mihaela – Ștefania Puțeanu