Etichetă: Tara Romaneasca

 • Zona turistică a Făgăraşului

  Zona turistică a Făgăraşului

  Făgăraș este un municipiu în Județul Brașov, situat în depresiunea cu același nume, pe partea stângă a Oltului, la altitudinea de 430 m. Municipiul Făgăraș era populat la recensământul din 2011 de , 30.714 locuitori. Veche așezare românească, atestată ca oraș în 1413, a fost în stăpânirea domnitorilor din Țara Românească până în 1452. Ca formațiune statală prefeudală,…

 • Țara Românească (Valahia)

  Țara Românească (Valahia)

  Ţara Românească (Ţara Rumânească, Valahia, Ungro-Vlahia, Wallachia, Valacchia etc.) este un stat feudal românesc, creat la începutul sec. XIV între Carpaţi, Dunăre, Siret şi Milcov. Primul domn al Țării Româneşti a fost Basarab I, care, prin victoria de la Posada (1330) asupra regelui Ungariei, a consacrat independenţa ţării, consolidată în timpul lui Vadislav I (Vlaicu) şi…

 • Moldova (statul feudal)

  Moldova (statul feudal)

  Moldova poate desemna mai multe lucruri, printre care actualul stat Republica Moldova. Dar aici ne vom referi la provincia istorică Moldova, adică la statul feudal românesc, creat la jumătatea sec. XIV pe cursul superior al Siretului, în NE Carpaţilor Orientali, având ca prim domn independent pe Bogdan I (1359-1365). În timpul domniei acestuia şi a…

 • Ianache Văcărescu

  Ianache Văcărescu

  Enache sau Ianache Văcărescu (?-1714) a fost un mare dregător din timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714). A fost ucis de turci la Constantinopol, împreuna cu domnul şi fiii acestuia. Dregătorul  provenea dintr-un neam de boieri munteni. În 1685, Ianache Văcărescu a ocupat funcția de postelnic în timpul domniei lui Şerban Cantacuzino, iar între anii 1688 şi 1690 a…

 • Vlad Țepeș – o filă de istorie a neamului românesc

  Vlad Țepeș – o filă de istorie a neamului românesc

  Vlad Țepeș (n. noiembrie/decembrie 1431 – d. decembrie 1476) a domnit în Țara Românească în anii 1448, 1456 – 1462 și 1476. Deși, Vlad Țepeș este recunoscut în lume ca fiind Contele Dracula, în realitate acesta a fost un om cât se poate de normal, însă cu o serie de calități care l-au clasat în…

 • Brăila – de la Radu Vodă, la secolul al XXI-lea

  Brăila – de la Radu Vodă, la secolul al XXI-lea

  Prima atestare documentară a județului Brăila, datează din anul 1481, (cu vreo 7 decenii după prima mențiune a județului Bacău), când  Ștefan cel Mare trimite o scrisoare destinată întregii pături sociale cu mențiunea ,,din tot ținutul Brăilei”. Domnitorul Ștefan cel Mare întrebuința termenul de ținut, cu sensul de județ, care era deja implementat în limbă în Țara…

 • Basarab I Întemeietorul – Eroul Țării Românești

  Basarab I Întemeietorul – Eroul Țării Românești

  Fiul lui Radu Negru Vodă și Marghita, Basarab I fondatorul Țării Românești a domnit în perioada 1310 – 1352. Erou al istoriei noastre, menționat în multe legende, Basarab I a fost domnitorul care prin unificarea formațiunilor politice dintre Dunăre și Carpați a întemeiat Țara Românească. Stăpân mai întâi pe ținutul Câmpulungului și Argesului, Basarab și-a…

 • Bacău – orașul de la confluența Bistriței cu Siretul

  Bacău – orașul de la confluența Bistriței cu Siretul

  Date generale Municipiu în Moldova, reședința județului Bacău este situat la o altitudine de 165 m, în Lunca Siretului, la dreapta de Râul Bistrița (datorită căruia există o centrală hidroelectrică ce furnizează o parte din energia electrică a orașului), în apropiere de confluența cu Siretul. Denumit și orașul lui Bacovia, Bacăul număra la recensământul din 2011  144.307 de…