9 mai – Ziua Indepenței României

Carol IÎn data de 9 mai 1877 România a fost declarată stat independent. Poporul român sub domnia lui Carol I, a pus piciorul în prag, ferm convins să se elibereze de sub jugul Imperiului Otoman.

Până la proclamarea independenței de stat a României, norodul a dus lupte crâncene și au dat dovadă de curaj eroic. Aceste lucruri au servit drept muză pentru țara noastră iar ecourile eroismului soldaților care și-au dat viața pentru libertatea țării a răsunat și în presa străină.

Războiul cu otomanii și câștigarea acestuia a fost un imbold imens asupra mândriei naționale, redând poporului încrederea în forțele proprii.

Chiar și după unirea Moldovei cu Țara Românească sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, România a continuat să fie vasală față de Imperiului Otoman. Țara noastră continua deci, să plătească tribut anual și să accepte stăpânirea Porții în Dobrogea, iar cu acestea mai veneau și alte câteva obligații impuse de Imperiul Otoman. Așadar, independența României devenise o necesitate și un ideal la care poporul român spera încontinuu.

Calea războiului nu a fost una ușor de ales, în schimb s-a dovedit a fi singura cale  dreaptă. Carol I a declarat atunci că forța trebuie înlăturată doar cu forță. Imperiul Otoman continua o dominație agresivă iar apelurile diplomatice nu păreau să ajungă la urechile conducătorilor.

Așadar, în anul 1875 au izbucnit mai multe răscoale antiotomane în Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Serbia și Muntenegru. Aceste state au declarat ulterior război împotriva Imperiului Otoman.

Salvarea apare pe ultima sută de metri. Această salvare venea din partea Rusiei, care se pregătea să vină în ajutorul popoarelor balcanice pentru a înlătura dominația otomană.

În data de 4 mai 1877 România și Rusia au semnat o convenție care permitea armatei rusești să treacă prin țara noastră înspre Balcani. Rusia se angaja să respecte drepturile politice ale statului român, iar imediat după aceasta România începe pregătirile de război prin mobilizarea armatei și forțelor necesare pentru lupta cu otomanii. Forțele militare au fost orientate spre Dunăre pentru a bloca atacul turcilor iar de acolo au început o serie de bombardamente. Turcii distrug, bombardând localitățile Calafat, Bechet, Islaz, Corabia, Giurgiu, iar românii își iau revanșa bombardând cetățile Turtucaia și Vidin.

Starea de război dintre România și Turcia a continuat, camerele  deputaților împreună cu opinia publică cerând în continuare înlăturarea forțelor otomane.

Ziua de 9 mai 1877 aduce în plan o victorie glorioasă asupra țării noastre, Mihail Kogălniceanu, ministrul de externe declarând că România este stat independent.

Tot în aceeași zi s-a organizat o ședință în camera deputaților, în urma căreia Mihail Kogălniceanu a declarat:

”În starea de răsbel, cu legăturile rupte ce suntem? Suntem independenți, suntem o națiune de sine stătătoare… Așadar, domnilor deputați, nu am cea mai mică îndoială și frică de a declara în fața Reprezentanței Naționale că noi suntem o națiune liberă și independentă”. 

Astfel ziua de 9 mai 1877 a devenit oficial Ziua Independenței României.

După această victorie răsunătoare, Carol I a insistat ca toate statele europene să recunoască independența României. Rusia, Austro-Ungaria și Turcia au recunoscut independența statului român, iar mai apoi Italia. Mai dificil de convins au fost Germania, Anglia și Franța, iar Austria a prezentat o atitudine rezervată față de recunoașterea independenței statului român. În anul 1880 independența României a fost recunoscută de toate statele europene.

Statul român a suferit o ultimă lovitură din partea Imperiului Otoman, dar acest lucru a scos la iveală curajul și motivația românilor, determinându-i să-și dea și ultima suflare pentru libertatea cetățenilor români.

Războaiele dau naștere eroilor și cultivă patriotismul, scoțând la iveală dorința norodului de luptă pentru țara sa. Acest principiu s-a aplicat și în războiul împotriva Imperiului Otoman. România s-a eliberat de sub jugul otoman, aducând victorii importante identității românești, victorii în care soldații români au dat dovadă de putere, curaj și patriotism, dragoste pentru țară adânc înfiptă în rădăcinile lor.

Diana-Elena Melinte