Zona turistică a Făgăraşului

Cetatea Fagaras 2
Cetatea Făgăraș – Sursa aici

Făgăraș este un municipiu în Județul Brașov, situat în depresiunea cu același nume, pe partea stângă a Oltului, la altitudinea de 430 m. Municipiul Făgăraș era populat la recensământul din 2011 de , 30.714 locuitori.

Veche așezare românească, atestată ca oraș în 1413, a fost în stăpânirea domnitorilor din Țara Românească până în 1452. Ca formațiune statală prefeudală, Voievodatul Făgăraș a fost constituit în sec. IX-X, fiind menționat în documente sub numele de Țara Făgărașului în sec. XIV si XVI. De asemenea, este menționat ca Terra Blachorum (Țara românilor) în 1222, iar ca Terra Făgăraș în 1372. În sec. XVI și XVII, orașul îndeplinește și funcția de scaun superior de judecată.

Principale obiective turistice ale zonei sunt:

Cetatea Făgăraşului, menționată documentar în 1310, este construită înainte de aceasta dată pe locul unei cetăți din pământ ridicată în sec.olul X. Cetatea Făgărașului, extinsă și reconstruită în stilul Renașterii transilvănene în sec. XV-XVII, înconjurată de o incintă de tip Vauban în sec. XVIII, este considerată printre cele mai fortificate cetăți din Transilvania. Restaurată în perioada postbelică, cetatea găzduiește în prezent Muzeul de Istorie și Etnografie al Țării Făgărașului, în care sunt prezentate valoroase și interesante exponate din zona Depresiunii Făgărașului;

Cetatea Fagarasului
Cetatea Făgăraș – Sursa aici
 • Biserica Sf. Nicolae, construită de Constantin Brâncoveanu în 1697, păstrează încă pictura originală și catapeteasma bogat ornamentată, specifică epocii Brâncoveanu;
 • Bustul Doamnei Stanca – soția lui Mihai Viteazul – care a locuit un timp în Fagăraș;
 • Bustul lui Badea Cârțan;
 • Voievodeni este o localitate rurală, unde se găsește, una dintre cele mai vechi construcții de zid din Țara Făgărașului, edificată în jurul anului 1500, cu picturi din 1772-1782, ce se mai păstrează încă în naos;
 • Sâmbăta de Jos este o localitatea rurală, unde se găsește castelul în stil baroc ridicat de Iosif Bruckental în 1770, prezentând în sala mare o frescă ce înfățișează o scenă de vânătoare din Munții Făgăraș;
 • Sâmbăta de Sus, o localitate rurală care păstrează  ruinele unui castel construit de Constantin Brâncoveanu ca reședință de vară: În apropiere se găsește un palat și o mănăstire construite tot de Brâncoveanu, în 1688 (biserica mănăstirii, asemănătoare ca stil cu cele din Muntenia, are o interesantă colecție de icoane pe sticlă specifice zonei Făgărașului;
 • Complexul turistic Sâmbăta este o stațiune climatică, cu bioclimat reconfortant, recomandată ca loc de odihnă și recreere; punct de ascensiuni în Munții Făgăraș;
 • Drăguș – localitate rurală, care adăpostește centrul folcloric și etnografic (jocuri populare specifice, port țărănesc tradițional, arhitectura locală);

 • Breaza – localitate rurală, unde se găsesc ruinele unei cetăți ridicate în sec. XIII – se crede că de Negru Vodă – alcătuită dintr-o incintă cu un turn în centrul său, având două șanțuri de apărare pe laturi; în mijlocul ruinelor au fost scoase la iveală urmele unei cetăți dacice;
 • Cincu, localitate rurala unde se găsește biserica fortificată, construită în sec. XIII în stil romanic, transformată în stil gotic în sec. XIV. Fortificată în 1520-1522 prin înălțarea a două rânduri de ziduri și turnuri, este considerată unul din cele mai de seamă monumente ale arhitecturii medievale din Transilvania;
 • Rodbav, localitate rurală, în care este amplasată stațiunea balneară cu ape clorurosodice, iodurate, bromurate, indicate în tratamentul afecțiunilor aparatului locomotor, sistemului nervos și ginecologice. Totodată, aici găsim biserica veche, construită în stil romanic;
 • Vad, localitate rurală cu pădure de stejari seculari, cu multe poieni de narcise;
 • Bruiu, localitate rurală din Județul Sibiu, unde se află o biserică fortificată, construită în secolele XII-XVI;
 • Copăcel, localitate rurală, În care se află biserica cu un turn înalt și clopotniță de dimensiuni mari, construită în 1797 în stil brâncovenesc;
 • Satul Cincsor, unde se găsește o biserică fortificată construită în perioada secolelor XIV-XVI;
 • Stațiunea balneoclimatică Veneția de Jos;
 • Persani, localitate rurală, cu o stațiune balneoclimatică, cu apă minerală de zăcământ (însoțind gazul metan); mănăstire Rupestra, cu 6 încăperi săpate în stâncă. În apropiere, se găsește vestita Poiana Narciselor.

 

 

 

 

 

 

 


Publicat

în

,

de către