Sibiu – prima capitală culturală europeană din România

Date generale

Municipiul Sibiu este un important centru cultural și economic din România, înglobând o populație de aproximativ 147.245 de locuitori (la recensământul din 2011). Este situat pe Valea Cibinului, la o altitudine de 415 m, într-o largă depresiune, stăjuită de culmile Cindrel – în sud și de Dealurile Hârtibaciului – în nord. În 2007 a fost Capitala Culturală Europeană alături de Luxemburg, fiind primul oraș din estul Europei cu un astfel de titlu.

Sibiu
Sibiu

Istorie

Trecutul istoric al Sibiului, bogat în evenimente, plasează începuturile așezării în epoca paleolitică, de când a avut o existență neîntreruptă. Sub actuala vatră a orașului s-au descoperit urmele cetății romane „Cedonia”, precum și numeroase vestigii din sec. VI-XI care dovedesc o viață intensă și o activitate neîntreruptă ale unei populații autohtone numeroase și stabile. În sec. IX-XI, populația autohtonă românească era organizată în formațiuni politice și administrative proprii, conduse de cneji.

În secolul al XII-lea, aici au fost aduși coloniști sași, care în secolul al XIII-lea s-au constituit într-o puternică comunitate ce a purces la construirea primelor fortificații ale orașului. Este atestat documentar în 1192 ca sat, în 1224 devine sediu de comitat (cometes Sibiensis), iar înainte de 1241 (anul când hoardele tătare năvălesc pe teritoriul românesc și pârjolesc totul în calea lor, devastând și distrugând numeroase sate și mai ales orașe, în cazul de față și Sibiul) capătă statut de oraș. Refacerea și prosperitatea orașului sunt confirmate de un document din 1280, care-i menționează pe orășenii sibieni sub titulatura de „civium Cibinio”, ca și de altul din 1292, care se referă la jurații orașului, ceea ce însemnă atunci o formă înaltă de organizare.

Palatul Brukental
Palatul Brukental, Fotografie a utilizatorului Pozedindrumeții, Wikipedia

În 1376 este menționat printre orașele transilvănene cu cea mai intensă activitate meșteșugărească și cu cea mai puternică fortificație din piatră și cărămidă, cu două incinte. La începutul secolului al XV-lea s-a pornit construcția celei de-a treia incinte de apărare, care a rezistat atacurilor turcești din anii 1432, 1438, 1442, păstrându-și intactă structura arhitectonică a centrului: străzi înguste, case vechi construite ca mici cetăți având curți închise cu porți masive ferecate în fier, cu lemnărie groasă și întărită cu metal.

Organizarea meșteșugarilor în bresle începe încă din secolul al XIV-lea, când se înregistrau 19 formațiuni. Se continuă în secolele următoare, ajungându-se la peste 40 de bresle către sfârșitul secolului al XVIII-lea. Meșteșugarii și negustorii sibieni, alături de cei din Brașov, au deținut un rol însemnat în relațiile cu Țara Românească, unde desfăceau produse proprii sau articole din centrul și apusul Europei, mijlocind și tranzitul produselor din Orient și din Țara Românească spre Transilvania și spre centrul și apusul Europei.

Sibiul astăzi

În prezent, orașul Sibiu este unul dintre marile centre urbane, economice și social-culturale ale României, dispunând de o puternică industrie (mașini-unelte, utilaje pentru diferite ramuri industriale, piese auto, mecanică fină, mase plastice, mobilă, textile și confecții, produse alimentare, poligrafie etc.). Totodată, Municipiul Sibiu dispune de o rețea bogată de unități de cultură și de artă, de ocrotirea sănătății și de învățământ, inclusiv o universitate de stat (Universitatea Lucian Blaga) și una particulară.

Universitatea Lucian Blaga Sursa aici
Universitatea Lucian Blaga – Rectorat, Sursa: aici

 

Turism

Principalele obiective turistice ale Sibiului sunt:

 • Fortificațiile Sibiului, edificate în mai multe etape. Prima linie de fortificații a fost construită după 1224, din ea mai păstrându-se un fragment de zid și un turn de apărare; a doua linie a fost realizată la sfârșitul secolului al XIII-lea și la începutul secolului al  XIV-lea. Din ea se mai păstrează două turnuri de apărare și unul, Turnul Sfatului, de observare (a suferit unele refaceri ulterioare), în care funcționează expoziția „Din istoria Sibiului”. A treia și a patra linie de fortificație, începute în 1326 și terminate în 1410, sunt prezente astăzi printr-un masiv zid de apărare, un turn de strajă a porții, prin Turnul Archebuzierilor, Turnul Dulgherilor, Turnul Olarilor, toate datând din secolul al XV-lea, prin turnul Gros, Turnul Pielarilor, Bastionul Soldisch (construit între 1622 și 1627), Bastionul Haller, precum și prin zidul exterior de apărare;
 • Primăria Veche este un ansamblu de două edificii, ce se înscrie printre puținele construcții civile ce se mai păstrează din sec. XV-XVI;
 • Biserica Evanghelică a fost ridicată pe etape: în secolul al XV-lea, în stil gotic, de tip bazilică cu trei nave și un turn clopotniță, în interiorul căreia se află peste 60 de pietre funerare de mare valoare artistică;
 • Muzeul Brukenthal, situat în Piața Mare din Sibiu a fost inaugurat în 1817 și este considerat cel mai mare muzeu din această parte a Europei și, sigur, cel mai vechi din România. Poartă numele creatorului său, Samuel Brukenthal, fost guvernator al Transilvaniei. Clădirea a fost construită special pentru muzeu, în perioada 1780-1785, în stilul barocului austriac. Prezintă o mare varietate de valoroase exponate de arheologie, istorie, arte plastice, etnografie, artă aplicată, ceramică etc;
 • Biblioteca muzeului posedă peste 240.000 de volume, o bogată și variată colecție de incunabule și tipărituri din sec. XV-XVI, periodice, manuscrise, hărți vechi etc.;
 • Muzeul de Istorie Naturală, înființat în 1849, oferă interesante colecții de petrografie, paleontologie, botanică, malacologie, entomologie, vertebrate inferioare, mamifere;
 • Muzeul de Etnografie Universală Franz Binder, situat în Piața Mică, prezintă vizitatorilor săi câte puţin din tainele culturii şi civilizaţiei extraeruopene. Cele două secţiuni ale muzeului „Din cultura şi arta popoarelor lumii” şi „Din creaţia artizanală a popoarelor lumii” cuprind un patrimoniu deosebit de bogat şi diversificat: costume tradiţionale din China, colecţia congoleză Rang, obiecte artizanale, jucării tradiţionale din Japonia, Indonezia, Ecuador şi Argentina, alături de alte colecţii din toate colţurile lumii.
 • Expoziția „Din istoria farmaceutică”, se află într-o clădire din sec. XVI, în care, timp de 150 de ani, a funcționat farmacia cu firma „La ursul negru”. În prezent, deține instrumente folosite în farmaciile transilvănene în sec. XVII-XIX, documente și tratate de specialitate, o colecție homeopatică, mobilier de epocă etc.;
 • Expoziția arme și trofee de vânătoare dispune de o bogată colecție cinegetică de trofee medaliate la diferite concursuri naționale și internaționale, de arme de vânătoare de diferite tipuri;
 • Expoziția „Din istoria orașului Sibiu”, amenajată în Turnul Sfatului, expune piese din sistemul vechi de apărare a orașului și de armament;
 • Casa Artelor, construcție gotică din secolul al XIV-lea, folosită în diferite scopuri ocazionale, prezintă într-unul din corpurile sale o frescă din 1631 în care sunt redate scene alegorice cu elemente mitologice și laice;
 • Casa Haller, construcție gotică ridicată în 1470, care a suferit transformări ulterioare în stilul Renașterii;
 • Casa Brukenthal este un edificiu în stil baroc, înălțat în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, cu un impunător portal de piatră;
 • Capela Crucii, construcție ce păstrează o valoroasă sculptură gotică realizată de un sculptor austriac în 1417;
 • Biserica Ortodoxă este un monument de arhitectură, construită în 1778- 1784, în jurul căreia se află un cimitir cu pietrele funerare ale unor mari oameni de cultură români.

 

Regiunea înconjurătoare

 • Dealu Frumos este o localitate rurală ce a fost o importantă cetate sătească din sec. XIII-XVI;
 • Cristian este o localitate suburbană a Sibiului, unde se găsește Casa-muzeu în care sunt expuse instalații și obiecte gospodărești țărănești, țesături și cusături, costume tradiționale săsești, mobilier și ceramică;
 • Orașul Avrig unde se găsește Palatul Brukental din Avrig;
 • Orlat reprezintă o veche așezare din Mărginimea Sibiului, ruinele cetății feudale numită „Scurta” (sec. XII) și ale altei cetăți-castel pe locul cunoscut sub numele „La Zid” (sec. XIII-XIV);
 • Gura Raului este o localitate rurală în care se găsesc remarcabile produse de artă populară (țesături și alesături tradiționale, port popular specific, produse din piele, obiecte din lemn). Totodată aici se află o colecție muzeală sătească (țesături, broderii, costume populare specifice zonei, icoane pe sticlă, interior de locuință caracteristic secolului trecut).
 • Satul Agarbiciu, în această localitate putem vizita biserica veche;
 • Gales este o localitate rurală, unde au fost puse bazele unui complex muzeal etnografic (unelte agricole, produse de tâmplărie, cojocărie, olărie, o casă cu mobilier și cu țesături ornamentale tradiționale);
 • Localitățile de interes turistic Cisnădie și CisnădioaraȘelimbărOcna SibiuluiPăltinișPădurea DumbravaRășinariSăliște;
 • Sibiel, unde se găsește un muzeu de icoane pe sticlă;
 • Talmaciu este un oraș renumit ca centru al industriei textile – bazată pe prelucrarea lânii provenite din zona înconjurătoare;
 • Turnu Roșu, fortificație medievală ridicată în 1453 pe dreapta Oltului, la intrarea în defileu, cu rol de pază a trecătorii și punct de vamă, compusă dintr-un zid flancat cu bastioane (din care a mai rămas un turn masiv); în satul Turnu Roșu se află o biserică edificată de Matei Basarab în 1653, care mai păstrează câteva picturi originare; în apropiere se află o rezervație geologică.
 • Cârța, localitate rurală, în care se găsește biserica fortificată, fondată în 1202 în stil gotic, refăcută după 1421 (de fapt, chiar Mănăstirea Cistercense).
Muzeul de Icoane pe Sticlă Zosim Oancea, Sibiel (Foto: Mircea Rareș, Wikipedia)
Muzeul de Icoane pe Sticlă Zosim Oancea, Sibiel (Foto: Mircea Rareș, Wikipedia)

Capitală culturală europeană în 2007

Sibiul a fost desemnat, în urma votului final al Consiliului de Miniştri ai Culturii din Uniunea Europeană, în mai 2004, ca să fie, alături de Luxembourg, Capitală Culturală Europeană pentru anul 2007. Tema aleasă de Sibiu/Hermannstadt pentru programul „Sibiu 2007” a fost prezentarea specificului multicultural al acestui oraş, vechi de opt secole. Deviza programului a fost „City of Culture – City of Cultures”.

sibiu_capitala_europeana_2007Acest eveniment a fost considerat de mulți drept prima campanie de imagine reală a țării noastre. S-au cheltuit cam de 50 de milioane de euro, pentru lucrări de reabilitare (circa 40 de faţade ale clădirilor şi ganguri din Sibiu), achiziţia de echipamente (cortul Pavilion 2007, două scene şi gradene, un pian Steinway). De asemenea, s-au reabilitat lăcaşuri de cult și aeroportul Sibiu, s-au organizat proiecte culturale. Evenimentul, desfășurat pe perioada anului 2007, a adus foarte mulți turiști și a fost considerat cel mai amplu program cultural organizat în România.

Sibiului a avut oportunitatea de a atrage o vizibilitate mai mare, atât pe plan național, dar, mai ales, pe plan european. A fost șansa Sibiului de a se face cunoscut prin cultura sa, de a crește potențialul său turistic și al împrejurimilor sale, deoarece mulți dintre participanții la evenimentele culturale ale anului 2007 au putut să viziteze minunatele obiective turistice menționate mai sus.