Geografia României

Localizarea României
România este situată în centrul Europei şi nordul Peninsulei Balcanice, la distanţe aproape egale de nordul, vestul şi estul continentului, pe cursul inferiorul al fluviului Dunărea, având ieşire la Marea Neagră. Coordonate: 4337’07” şi 4815’06” – latitudine nordică, 2015’44” şi 2941’24” – longitudine estică. Suprafaţă: 237.500 kmp. Lungimea graniţelor: 3.190,3 km. Vecini: la nord-est şi est – Republica Moldova; la nord şi est – Ucraina; la sud-est – Marea Neagră; la sud – Bulgaria; la sud-vest – Republica Federală Iugoslavia; la vest – Ungaria.


Clima
Clima României este temperat-continentală de tranziţie, cu uşoare influenţe oceanice în vest, mediteraneene în sud-vest, continentale în nord-est, modificate local de orientarea reliefului. Media anuală a temperaturii este de 11 grade C în sud şi 8 grade C în nordul ţării; iarna temperatura medie coboară sub -3 grade C, iar vara oscilează între 22 grade C şi 24 grade C.

Relieful
Relieful este variat şi simetric, 31% munţi, 33% dealuri şi podişuri, 36% câmpii şi lunci, concentric şi dispus în trepte spre exterior.

1. Munţii. Carpaţii româneşti prezintă trei mari subdiviziuni: – Carpaţii Orientali (între frontieră nordică şi Valea Prahovei) cu altitudine maximă în Munţii Rodnei – Vârful Pietrosu 2303m; – Carpaţii Meridionali (între Valea Prahovei şi culoarul Timiş- Cerna) cu altitudine maximă în Munţii Făgăraş – Vârful Moldoveanu 2543m; – Carpaţii Occidentali (între Defileul Dunării la sud şi Valea Someşului la nord) cu altitudinea maximă în Munţii Apuseni – Vârful Curcubata Mare – 1848m.

2. Dealurile şi podişurile. În interiorul arcului carpatic, Podişul Transilvaniei; în nord-vest Podişul Someşean; în est Podişul Moldovei; în sud-est Podişul Dobrogei.

3. Câmpiile au o poziţie periferică în vestul şi sudul ţării, se caracterizează printr-un relief uniform şi coborât (între 17 şi 85m în Câmpia de Vest şi între 10 şi 300m în Câmpia Română).

4. Delta Dunării. Regiune naturală unică în lume, situată în nordul Podişului Dobrogei – zona de importantă ecologică naţională şi internaţională. Suprafaţa acesteia pe teritoriul românesc este de 4340 kmp. Cuprinde cele trei braţe de vărsare ale Dunării în Marea Neagră: Chilia, Sulina şi Sf. Gheorghe.

5. Hidrografia României – Reţeaua hidrografică a ţării este constituită din fluviul Dunărea, în sudul ţării, pe o lungime de 1075km (din cei 2850km de la izvoare la vărsare), din râurile: Mureş, Olt, Prut, Siret, Ialomiţa, Someş, Argeş, Jiu s.a., din circa 3500 lacuri, dar numai 0,9% au suprafaţă de peste 1kmp. Cele mai întinse lacuri sunt Razelm (415kmp), Sinoe (171kmp) şi Zmeica (54kmp).

Vezi și Clima României, Relieful României, Agricultura României, Flora și fauna României, Dunărea!


Publicat

în

, ,

de către

Etichete: