Relieful României

Date generale

Relieful României este variat şi simetric, 31% munţi, 33% dealuri şi podişuri, 36% câmpii şi lunci, concentric şi dispus în trepte spre exterior.

Munţii

Rimetea
Rimetea

Carpaţii Româneşti (care reprezintă jumătate din Munţii Carpaţi) prezintă trei mari subdiviziuni: Carpaţii Orientali (între frontiera nordică şi Valea Prahovei) cu altitudine maximă în Munţii Rodnei – Vârful Pietrosu 2303 m; Carpaţii Meridionali (între Valea Prahovei şi culoarul Timiş-Cerna) cu altitudine maximă în Munţii Făgăraş – Vârful Moldoveanu 2543 m; Carpaţii Occidentali (între Defileul Dunării la sud şi Valea Someşului la nord) cu altitudine maximă în Munţii Apuseni – Vârful Curcubătă Mare 1848m.

Citește aici despre hidrografia României

Dealurile şi podişurile

În interiorul arcului carpatic, Podişul Transilvaniei; în nord-vest Podişul Someşan; în est Podişul Moldovei; în sud-est Podişul Dobrogei.

Câmpiile

Câmpiile au o poziţie periferică în sud-vestul ţării, se caracterizează printr-un relief uniform şi coborât (între 17 şi 85 m în Câmpia de Vest şi între 10 şi 300 m în Câmpia Română) şi sunt folosite pentru agricultură.

Delta Dunării

Regiune naturală unică în lume, situată în nordul Podişului Dobrogei – zonă de importanță ecologică naţională şi internaţională. Suprafaţa acesteia pe teritoriul românesc este de 4340 kmp. Cuprinde cele trei braţe de vărsare ale Dunării în Marea Neagră: Chilia, Sulina şi Sf. Gheorghe.

Vezi Dunărea, Industria României!


Publicat

în

, ,

de către