Brașov

Istorie

brasov-752090-m
Muzeul Județean de Istorie Brașov – Piața Sfatului

Municipiu, reședința Județului Brașov, având în jur de 369836 locuitori (întreaga zonă metropolitană); situat la poalele Muntelui Postăvaru, în depresiunea cunoscută sub numele de Țara Bârsei. Brașovul este situat la o altitudine de 550-700 m (Vârful Tâmpa). După cum atestă vestigiile arheologice, Brașovul este construit într-o vatră neolitică, iar dezvoltarea sa a continuat în toate epocile istorice. Unii specialiști presupun că numele de Brașov este de origine pecenegă, ceea ce demonstrează vechimea acestei așezări omenești. Mărturiile arheologice ale epocii bronzului indică prezența unei așezări întărite, cele din perioada daco-romană atestă că aici era o așezare bine dezvoltată, iar ceramica, specifică secolelor IX-XII, răspândită în multe locuri, dovedește un grad ridicat al nivelului de viață de aici. Așadar, la venirea coloniștilor sași, Brașovul era o așezare bine dezvoltată, având un rol de convergență social-economică regională.

Prima mențiune documentară despre Braşov apare în secolul XIII (1271) şi este legată de rolul comercial al localităţii, datorat poziţiei sale la încrucişarea unor drumuri importante. Atunci Braşovul era cel mai mare locuit oraş din Transilvania (9000 locuitori) şi era înconjurat de un puternic zid de apărare, înzestrat cu mai multe turnuri. În Braşov se organizau o mare diversitate de activităţi care produceau o gamă tot atât de variată de bunuri destinate, mai ales, schimburilor comerciale: ţesături (în special postav), articole din piele, obiecte din metale preţioase, arme, unelte etc. Fiind un centru meşteşugăresc şi comercial important din sudul Transilvaniei, oraşul a întreţinut strânse relaţii comerciale cu Ţara Românească

În secolul 16, oraşul Braşov a devenit un important centru cultural românesc. Menţionăm, în acest sens, activitatea tipografică a diaconului Coresi, şcoala de la Biserica Sfântul Nicolae din Şchei) şi săsesc (datorită umanistului Johannes Honterus). Începând din 1788 și 1834, la Brașov au funcționat două școli elementare românești și un liceu (1850) și au apărut, din 1838, Gazeta de Transilvania și Foaie pentru Minte, Inimă și Literatură, care au contribuit la închegarea și dezvoltarea conștiinței naționale a poporului român.

Astăzi, municipiul Brașov este unul dintre cele mai mari centre urbane ale României, unul dintre cele mai importante centre industriale și social-economice, precum și unul dintre cele mai atractive centre turistice.

Turism

defend-wall-and-tower-guard-from-brasov-1117358-m
Zidul de apărare și turnul de gardă din Cetatea Brașov

Principale obiective turistice ale Brașovului sunt:

Casa Sfatului, construită în sec. XV, a fost distrusă de un incendiu și refăcută în sec. XVIII în stil baroc, având un turn înalt de 58m (ridicat în 1528). În prezent aici funcționează Muzeul Județean de Istorie;

Biserica Bartolomeu a fost edificată în 1260 în stil gotic timpuriu, din tuf calcaros și gresie;

Biserica Neagră a fost ridicată în perioada 1384-1477, fiind cea mai măreață construcție în stil gotic cu trei nave din România, are 89 m lungime și 38 m lățime, un turn înalt de 65m, cu cel mai mare clopot din țară. I s-a spus Biserica Neagră în urma înnegririi întregului exterior din cauza unui incendiu din anul 1689. Biserica Neagră este renumită prin marele număr de statui, printr-o colecție de covoare orientale vechi, prin cea mai mare orgă din România și prin regularitatea organizării concertelor de muzică preclasică și clasică.

echaterinas-gate-668424-m
Poarta Ecaterina – Brașov

Un alt obiectiv turistic important din Brașov îl constitue fortificatiile vechi, din secolele XV-XVI, reprezentate de Turnul Alb și Turnul Negru, de Bastionul Țesătorilor (cel mai mare bastion din România) și Poarta Ecaterina.

Poarta Ecaterina a fost construită în anul 1559 și mai păstrează vechea stemă a orașului.

 • Casa Negustorilor, construită în stilul Renașterii în perioada 1539-1545, a fost modificată ca formă și structură internă în secolele XVIII- XIX și ulterior restaurată (în 1960).
 • Alte obiective turistic al Brașovului sunt Biserica Catolică, datand din anul 1782, Biserica Sfânta Treime, construită în 1786 și complexul muzeal al culturii românesti, care cuprinde Biserica Sf. Nicolae (sec.XV-XVI), clădirea vechii școli românești din secolul XVI, refăcută în 1760-1761, care găzduiește în prezent Muzeul Culturii Românești (cu exponate referitoare la istoria tiparului, diverse documente istorice, piese de artă medievală etc.)

Tot importante din punct de vedere turistic sunt și Biserica Sfantul Nicolae din Schei, construită în perioada 1733-1755, dar și Mausoleul din Schei. La Brașov pot fi admirate exponate deosebite în cadrul muzeelor de artă și etnografie. De asemenea, Brașovul este plin de monumente, statui, busturi etc.

Regiunea înconjurătoare

 • La 13 km de oras se afla vestita statiune Poiana Brasov.
 • Satul Harman;
 • Orasul Intorsura Buzaului, in apropiere se afla hanul turistic Pasul Buzaului; interioare ornamentate cu tesaturi specifice zonei;
 • Satul Halchiu, biserica evanghelica din sec. XIII, refacuta in sec. XV si XIX, care pastreaza portalul original;
 • Satul Feldioara, cetate medievala, in care in 1211-12225 a fost resedinta Ordinului cavalerilor teutoni; biserica evanghelica din sec. XIII-XV, cu frumoase ornamentatii pe console si capiteluri, avand si o incinta fortificata;
 • Satul Prejmer;
 • Satele Sanpetru, Maiersu si Rotbav, cu cetati sasesti, iar la Rotbav se afla si o biserica evanghelica (sec. XVI) si un muzeu satesc;
 • Orasele Codlea, Sacele si Ghimbav (biserica evanghelica fortificata, datand din prima jumatate a sec. XIV);
 • Satul Tarlugeni, colectie muzeala sateasca de etnografie; arta populara traditionala (interioare cu decoratiuni foarte viu colorate); arhitectura populara (case mocanesti);
 • Satul Vulcan, unde se afla o biserica fortificata care dateaza din secolele XVI-XIX.

Vezi și


Publicat

în

de către