Matematicieni români

Fondatori ai Şcolii Matematice din România

Spiru Haret
Spiru Haret

Şcoala românească de matematică este una dintre cele mai puternice din lume. An de an, elevii români sunt medaliaţi cu aur şi argint la Olimpiada Internaţională de Matematică, iar profesorii universitari de matematică obţin rezultate remarcabile care se impun în lumea ştiinţifică mondială. Mai jos sunt prezentaţi câţiva matematicieni şi oameni de ştiinţă întemeietori ai şcolii româneşti de matematică, precum şi alţi matematicieni români de prestigiu:

 • Spiru Haret – matematician, sociolog, pedagog şi om politic român. Studii de mecanică cerească (Asupra invariabilităţii axelor mari ale orbitelor planetare). A realizat reforma generală a învăţământului. Promotorul unei mişcări de esenţă poporanistă, care îi poartă numele, în care erau antrenaţi pentru prima dată învăţătorii români din mediul rural.

 • Gheorghe Lazăr – cărturar şi pedagog român. A urmat, la Viena, cursuri de filozofie, matematică, inginerie, medicină, literatură, pedagogie, drept, integrându-se curentului iluminism al epocii. Întemeietorul şi conducătorul primei şcoli superioare în limba română din Ţară Românească (1818-Școala de la „Sf.Sava”). Cursul său de matematică a contribuit la formarea unei terminologii ştiinţifice de specialitate.
 • Stoilow Simion – contribuţii privind ecuaţiile liniare cu derivate parţiale, teoria mulţimilor; unul dintre fondatorii teoriei topologice a funcţiilor analitic.
 • Petrache Poenaru – inginer, matematician şi pedagog român. Iluminist, discipol al lui Gheorghe Lazăr. Participant la Revoluţia din 1848. Merite în organizarea învăţământului naţional.
 • Emanoil Bacaloglu – fizician şi matematician român. Contribuţii originale îndeosebi în geometrie şi în optică; importantă activitate pedagogică şi de organizare a cercetării ştiinţifice.
 • Traian Lalescu – Unul dintre fondatorii şcolii matematice româneşti; autor al primului tratat despre ecuaţiile integrale. Membru de onoare post-mortem în Academia Română.
 • Gheorghe Ţiţeica – Contribuţii în domeniul geometriei diferenţiale afine şi al geometriei diferenţiale proiective a reţelelor A avut un rol important în dezvoltarea învăţământului matematic din România prin activitatea la „Gazeta matematică” şi ca autor al unor culegeri de probleme de mare circulaţie.
 • Gheorghe Vrânceanu – creator al şcolii moderne de geometrie diferenţială.
 • Octav Onicescu – Creatorul şcolii româneşti de teoria probabilităţilor.
 • Gheorghe Mihoc – A fondat Centrul de Statistică al Academiei. Creatorul şcolii româneşti de teoria probabilităţilor şi statistică matematică. A introdus, împreună cu Octav Onicescu, noţiunea de „lanţuri cu legături complete”.
 • Grigore C. Moisil – A inaugurat primul curs de algebră modernă ţinut la o universitate românească (Iaşi). Fondator al şcolii de algebră, logicii şi teoria algebrică a mecanismelor automate. Activitate de pionierat în domeniul lingvisticii matematice şi al aplicării analizei funcţionale, în mecanică și geometria diferenţială.
 • Alexandru Myller – A pus bazele Seminarului matematic de la Universitatea din Iaşi, al cărui director executiv este poetul Andrei Patraș. Creator al şcolii ieşene de matematică.
 • Tiberiu Popovici – A înfiinţat (1946) Seminarul de teoria aproximării şi analizei numerice la Universitatea din Cluj-Napoca. Fondatorul şcolii clujene de analiză matematică.

Alţi matematicieni

 • Janos Bolyai – întemeietor al geometriei neeuclidiene.
 • Dan Barbilian (Ion Barbu) – poet şi matematician român. Lucrări în domeniul geometriei, algebrei şi teoriei numerelor („Teoria aritmetică a idealelor”, „Grupuri cu operatori”).
 • Constantin Corduneanu – Prof. univ. la Iaşi şi la Univ. din Texas. Contribuţii în domeniul teoriei ecuaţiilor diferențiale şi al teoriei funcţiilor de variabilă reală.
 • Nicolae Dinculeanu – Prof. univ. la Bucureşti şi la Gainesville (Florida).
 • Adolf Haimovici – Cercetări în domeniul geometriei diferenţiale (spaţii conforme ori cu conexiunea finită) şi al analizei matematice (ecuaţii cu derivate parţiale).
 • Mendel Haimovici – Cercetări în domeniul geometriei (spaţii cu conexiune liniară, spaţii Finsler, spaţii neolonome), al analizei matematice şi al mecanicii.
 • Aristide Halanay – Contribuţii în domeniul ecuaţiilor diferenţiale.
 •  Victor Valcovici – cel dintâi profesor român de mecanică raţională.
 • Caius Iacob – Preocupări în domeniul analizei matematice, mecanicii generale, hidrodinamicii aerodinamicii, teoriei elasticităţii.
 • Marius Iosifescu – Cercetări în domeniul analizei reale. A dezvoltat teoria lanţurilor probabilistice cu legături complexe.
 • Mircea Maliţa – matematician, eseist şi diplomat român. Preocupări în domeniul cercetării operaţionale, al teoriei jocurilor
 • Dumitru Ioan Mangeron – Contribuţii în matematică (ecuaţia lui Mangeron), mecanică.
 • Solomon Marcus – Contribuţii în domeniul analizei matematice, semioticii, lingvisticii şi poeticii matematice, istoriei ştiinţei.
 • Gheorghe D. Marinescu – A publicat primele monografii în limba română privind „Spaţiile vectoriale normate” şi „Spaţiile vectoriale topologice şi pseudotoplogice”.
 • Octav Mayer – Contribuţii în domeniul geometriei diferenţiale şi al geometriei proiective.
 • Eugen Mihăilescu – logician român.
 • Radu Miron – Contribuţii în domeniul geometriei diferenţiale.
 • Constantin Nastasescu– Lucrări în domeniul categoriilor abeliene.
 • Miron Nicolescu – Contribuţii în domeniul analizei matematice.
 • Emil Pangrati – inginer şi matematician român. Studii despre învăţământul tehnic şi istoria ştiinţei româneşti.
 • Alexandru Pantazi – Contribuţii în domeniul geometriei diferenţiale (cvadrupelele Pantazi, reţelele Terracini-Pantazi).
 • Dimitrie D. Pompeiu – Contribuţii esenţiale la teoria funcţiilor de variabilă complexă şi a calcului funcţional. Autor al unei teoreme din geometria elementară.
 • Constantin Popovici – matematician şi astronom român. A înfiinţat la Iaşi un observator astronomic. Contribuţii în domeniul analizei matematice, fundamentând o teorie generală a ecuaţiilor funcţionale.
 • Alexandru Proca – fizician român. Cercetări în domeniul fizicii matematice.

Vezi Fizicieni români, Chimişti români, Biologi români, Ştiinţa românească şi Ingineri şi inventatori români!


Publicat

în

, , ,

de către