Chimiști români

Fondatorii școlii române de chimie

La începutul şcolii româneşti de chimie – recunoscută pe plan mondial că valoroasă – se remarcă Petru Poni şi Constantin I. Istrati. Aceştia sunt, de fapt, fondatori ai şcolii româneşti de chimie, cercetători ai bogăţiilor naturale ale ţării (petrolul, sarea etc.). După cel de Al doilea război mondial, în chimie Costin D. Neniţescu şi colaboratorii săi dezvoltă şcoală de chimie organică, rezolvând numeroase probleme al industriei chimice şi abordând probleme teoretice de însemnătate.


Chimişti români

  • Eugen Angelescu – Contribuţii în domeniul chimiei coloizilor organici. Cercetări privind solubilitatea selectivă a unor substanţe organice, cinetică chimică şi chimia aplicată în special la industria alimentară.
  • Gheorghe Longinescu – Contribuţii în domeniul chimiei analitice şi al chimiei fizice.
  • Constantin I. Istrati – chimist şi medic român. Unul dintre fondatorii şcolii româneşti de chimie.
  • Costin D. Neniţescu – Lucrări în domeniul chimiei orgenice teoretice şi industriale. Contribuţii în chimia izomerilor, halogenilor, acizilor, polimerilor. A adaptat nomenclatura chimică la specificul limbii române. Membru al mai multor academii de ştiinţe din Europa.
  • Margareta Poni – Membră fondatoare a Institutului de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”.
  • Petru Poni – chimist şi mineralog român. Considerat întemeietorul şcolii româneşti de chimie. Cercetări de chimie minerală.

Petru-Poni
Petru Poni

 • Petre Bogdan – Creator al învăţământului de chimie fizică din România. Cercetări în domeniul disociatiei electrolitice, al constituţiei moleculare a lichidelor.
 • Dumitru Isăcescu – Cercetări în domeniul chimiei macromoleculelor.
 • Eugen Macovschi – Cercetări asupra permeabilităţii membranelor biologice (biochimist român).
 • Radu I. Vlădescu – medic veterinar şi biochimist român. A organizat în România cel dintâi laborator de chimie biologică.
 • Constantin Ghe. Macarovici – Studii şi cercetări în chimia anorganică şi anlitică.
 • Alexe Marin – Unul dintre primii promotori ai studiului chimiei că obiect de învăţământ în România.
 • Gheorghe D. Mateescu – Contribuţii în spectroscopie.
 • Ştefan Micle – Lecţii de popularizare a chimiei.
 • Ştefan Minovici – Lucrări în domeniul chimiei toxicologice analitice, organice şi biologice.
 •  Ilie G. Murgulescu – A inventat procedeul de polimerizare a acrilnitrilului.
 • Anastasie Obregia – Cecetari în domeniul stereoizomeriei coloranţilor şi al chimiei tehnologice.
 • Adrian Ostrogovich – Colaborator al lui Constantin I. Istrati. Contribuţii în domeniul combinaţiilor organice heterolitice.
 • Georgio Ostrogovich – Studii în domeniul chimiei biuretului şi al derivatilor săi.
 • Virgil Percek – Contribuţii în domeniul chimiei macromoleculare. Unul dintre cei mai cunoscuţi specialişti din lume în domeniul sintezei polimerilor.
 • Alexe Popescu – Cercetări în domeniul catalizatorilor.

Vezi Fizicieni români, Biologi români, Ingineri şi inventatori români şi Ştiinţa românească!


Posted

in

, ,

by