Învățământul românesc

În România au dreptul la învăţătură toţi cetăţenii ţării indiferent de origine socială, sex, apartenenţă politică sau religioasă şi fără alte îngrădiri care ar putea constitui nerespectarea drepturilor omului. Învăţământul general obligatoriu este de 8 clase. Învăţământul de stat are un caracter deschis, fiecărui cetăţean asigurându-i-se accesul la toate gradele şi formele de învăţământ şi este gratuit. Statul sprijină material, cu precădere, pe elevii şi studenţii care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi dovedesc aptitudini deosebite pentru formarea lor în domeniul unei profesiuni.


Învăţământul de toate gradele se desfăşoară în limba română, garantându-se, totodată, minorităţilor naţionale dreptul de a învaţa şi a se instrui în limba lor maternă. Ministerul de resort este Ministerul Educației Naționale.

Sistemul de învăţământ dîn România cuprinde atât unităţi şi instituţii de învăţământ de stat cât şi particulare. Sistemul de învăţământ are următoarea structură:

  • învăţământul preşcolar: grupa mică, mijlocie şi mare de pregătire pentru şcoală;
  • învăţământul primar: clasa pregătitoare și clasele I-IV;
  • învăţământul secundar:
    • învăţământul gimnazial: clasele V-VIII;
    • învăţământul liceal: clasele IX-XII (XIII);
    • învăţământul postliceal;
  • învăţământul superior:

Publicat

în

de către