Ianache Văcărescu

ianache_vacarescuEnache sau Ianache Văcărescu (?-1714) a fost un mare dregător din timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714). A fost ucis de turci la Constantinopol, împreuna cu domnul şi fiii acestuia. Dregătorul  provenea dintr-un neam de boieri munteni. În 1685, Ianache Văcărescu a ocupat funcția de postelnic în timpul domniei lui Şerban Cantacuzino, iar între anii 1688 şi 1690 a fost vătaf de copii de casă la curtea domnească.

Odată cu domnia lui Constantin Brâncoveanu a început ascensiunea pe scena vieții politice, întrucât domnitorul a avut încrederea de a-l însărcina cu diferite misiuni diplomatice. În timpul domniei lui Constantin Brâncovean, Ianache Văcărescu a fost „căpitan de lefegii” (1691-1694), agă (1695 – 1706),  paharnic (1707 – 1710).

În perioada în care a fost agă, Biserica „Sf. Nicolae” din Văcăreşti, jud. Dâmboviţa, care a fost distrusă în timpul cutremurului din 1838. Pe locul ei a fost ridicat un nou lăcaș de cult, care rezistă și în zilele noastre. Timp de trei ani de zile, între 1711 și 1714 a a fost însărcinat cu aprovizionarea curții domnești, ocupând funcția de mare clucer.

Fiind unul dintre persoanele cele mai apropiate domnitorului Brâncoveanu a fost dus împreună cu domnitorul și fii acestuia. Cei patru au fost uciși pe 15 august 1714, dată ce coincide în Biserica Ortodoxă cu Praznicul Adormirii Maicii Domnului.  

Pe lângă relația apropiată până în momentul morții față de domnitorul Brâncoveanu, Văcărescu a rămas în paginile de istorie ca un mare ctitor de lăcașuri de cult. Amintim câteva dintre bisericile care au fost construite sau renovate sub acțiunile dregătorului:

  • Mănăstirea dâmboviţeană Nucet, fosta ctitorie a lui Gherghina Pârcălabul, unchiul domnitorului Radu cel Mare, în 1712
  • Biserica de mir din satul Nucet;
  • Refacerea „Mitropoliei de la Târgovişte”, ctitoria lui Neagoe Vodă Basarab;
  • Rezidirea, împreună cu Bârcă Cojescu (fost mare logofăt), biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, cunoscută sub numele de „Răzvan”, după primul ei ctitor, căpitanul Răzvan.

Ienache Văcărescu nu a fost doar un martir al credinței ortodoxe, ci și-a dovedit dragostea față de credința poporului român și față de neam  prin numeroasele ctitorii realizate.

Vezi Istoria romanilor.

 

Ianache Văcărescu alături de familia domnitorului Constantin Brâncoveanu, Sursa: http://ziarullumina.ro/sfetnicul-preios-al-domnitorului-brancoveanu-24091.html

 


Publicat

în

, ,

de către