Un secol al memoriei. Literatură şi conştiinţă comunitară în epoca romantică

Un secol al memoriei. Literatură şi conştiinţă comunitară în epoca romantică este noul volum ce a prins viaţă, miercuri 26 aprilie 2017, în cadrul programului Conferinţele Bibliotecii, susţinut de Biblioteca Judeţeană Costache Sturdza din Bacău.

Iubitorii de lectură au avut ocazia să cunoască una dintre personalităţile de seamă ale culturii şi literaturii noastre contemporane, şi anume Doris Mironescu, critic şi lector universitar doctor la Facultatea de Litere, Universitatea ,,Alexandru Ioan  Cuza”, ce a semnat noua carte dedicată literaturii române, la Editura Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza”din Iaşi.

Prezentatorii evenimentului au fost alţi doi oameni de cultură, Bogdan Creţu, director al Institutului ieşean de Filologie Română ,,Alexandru Philippide” şi lectorul universitar Adrian Jicu, director al Bibliotecii Judeţene Costache Sturdza din Bacău.

Principala temă dezvoltată de-a lungul conferinţei a fost tema memoriei culturale, de unde a rezultat şi conceptul cu acelaşi nume, a cărui explicaţie are la bază o amplă imagine a secolului XIX, un secol politic dominat de figurile influente ale generaţiei paşoptiste, cât şi de o oarecare modernitate.

Această perioadă semnificativă pentru descoperirea istoriei conturează, spre final, portretele remarcabile ale marilor clasici, scriitori canonici care au devenit adevărate embleme: Ion Creangă, I. L. Caragiale, Mihai Eminescu, Ioan Slavici. Prin opera lor ce a constituit soluţia marii crize de identitate naţională, clasicii definiţi drept scriittorii reprezentativi ai unei comunităţi au rămas veşnice modele pentru noile generaţii de contemporani.

Pe lângă cele menţionate, Doris Mironescu a pus în discuţie şi tema ruinelor, care adesea a simbolizat nucleul creaţiei paşoptiste. ,,Ruina este o heterotopie, un loc diferit care odată descoperit ne obligă să privim altfel realitatea”, a declarat autorul.

Doris Mironescu este critic literar, cercetător ştiinţific la Institutul de Filologie ,,Al.Philippide” şi lector universitar doctor la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii ,,Al.I.Cuza” din Iaşi. De asemenea, talentul autorului s-a dovedit şi în lucrarea ,,Viaţa lui M. Blecher. Împotriva biografiei” (Editura Timpul, Iaşi, 2011), pentru care a primit marele premiu ,,Titu Maiorescu” acordat de Academia Română.

La eveniment au participat oameni de cultură, tineri pasionați de lectură, prieteni ai Bibliotecii Județene din Bacău.

Roxana Ojog

 


Publicat

în

,

de către