Educația eficientă – acasă sau la școală?

educațieDe-a lungul anilor, copiii au făcut parte din instituțiile școlare, organe educaționale ale sistemului de învățământ pentru formarea și educarea lor. Școlile sunt menite să ne educe și să formeze din copii viitori indivizi capabili ai societății care vor forma forța de muncă și valorile respectiv talentele țării.

Dar sistemul de învățământ este o singură unitate, iar elevii sunt cu sutele de mii având fiecare ritmuri de învățare și dezvoltare diferite. Acest lucru duce deseori la neînțelegeri, frustrări legate de cerințele școlare, profesorul fiind responsabil de clase de 30 de elevi în 8 din 10 cazuri.

Pe de altă parte, deși forțați să se adapteze unui anumit nivel școlar cu sarcini precise, colectivul de elevi este un mediu favorabil dezvoltării inteligenței sociale a elevului și capacitatea lui de adaptare la mediul social, într-un colectiv de copii.

De asemenea învățământul de stat este accesibil tuturor, acesta nu necesită plata unor taxe picante pentru educația și formarea copiilor.

În cadrul colectivului, elevul este capabil să-și compare nivelul cu cel al clasei și să facă ajustări și exerciții extra acolo unde este nevoie. De asemenea, prin concurență și competiție, elevul este stimulat să muncească mai mult pentru performanțele școlare.

Învățământul la domiciliu nu este o formă des întâlnită.

Această formă educațională vine la pachet cu avantaje și dezavantaje. În cadrul cursurilor desfășurate acasă doar între elev-profesor există o libertate mai mare a procesului de învățare, profesorul dispune de timpul necesar de observare a ritmului și stilului de învățare a elevului și are posibilitatea de a-și ajusta metoda de predare după caz.

Apelând la cursuri predate acasă, părinții oferă timp profesorului să observe cum elevul reacționează la anumite noțiuni noi și să le consolideze acolo unde acesta observă lipsuri. De asemena în acest caz, profesorul poate să ajute elevul să-și dezvolte o tehnică de memorare eficientă, bazată pe stilul său de învățare, care în timp îl vor ajuta la stocare informației.

În timpul lecțiilor de acasă, atenția elevului este solicitată eficient, neexistând tentații din partea colectivului. Comunicarea dintre profesor și elev este mult mai eficientă.

Din păcate, educația la domiciliu nu ajută prea mult elevul să-și dezvolte inteligența socială, în timp ar putea exista probleme de integrare în grup, deoarece de cele mai multe ori grupurile de prieteni ai elevilor sunt chiar colegii de clasă, neintegrarea într-un astfel de sistem, ar putea crea decalaje sociale determinând elevul să se simtă exclus atunci când încearcă să se integreze.

Educația la domiciliu presupune resurse financiare solide, costurile pentru realizarea acesteia depășesc cu mult cele necesare pentru o școală de stat, de exemplu.

În educația particulară, sistemul de notare dispare, lucru care poate provoca confuzie în încercarea elevului de a se autoevalua. Notele sunt extrem de importante, pentru că deși subiective, acestea ajută elevul să înțeleagă locul pe care se clasează nivelul lui de învățare pe o scară de la 1 la 10.

În concluzie, ambele forme de școlarizare vin la pachet cu avantaje și dezavantaje, dar școala ca instituție educațională prezintă avantajul integrării în societate și acceptării printre indivizi, fără socializare și prietenii, sistemul ar deveni mecanic, întotdeauna previzibil.

Diana-Elena Melinte