Vizita bătrânei doamne

vizita_batranei_doamne
„Vizita bătrânei doamne”, de Friedrich Dürrenmatt. Sursa: radioiasi.ro

Ne acoperă întunericul, lăsându-ne pătrunşi de răceala unei angoase. Scena devine portal către tabloul dezolant al unui orăşel german răpus de sărăcie, ce şade într-o umbră de uitare alături de locuitorii săi deznădăjuiţi. O mână de suflete secăuite, prinse în trupuri bolnăvicioase, ce zac sub povara lipsurilor, întregesc imaginea jalnică a gării din Gullen, unde toată lumea aşteaptă vizita bătrânei doamne Claire Zachanassian. Sub veşmintele şterse de un gri murdar, semn al omniprezentei suferinţe, se distinge cu greu ierarhia socială. Minţile agere ale celor din fruntea comunităţii zac bine acoperite sub chipuri îngălbenite de frământări, pe obrajii tuturor stând zidită adâncimea cruntă a crizei existenţiale. Aceste fiinţe subjugate de nenoroc sunt sustrase din amorţeala rutinei de o speranţă uriaşă, a cărei materializare le-ar zgudui existenţa, topind încleştarea durerilor atât de profund înrădăcinate în sufletul lor.

Claire Zachanassian, o prezenţă impunătoare, nu prin fizicul şubred, marcat de lungii ani ai unei vieţi chinuite, ci prin trăsăturile-i aspre, încununate de luxul bogăţiei materiale, apare în ochii guillenezilor ca un arhanghel cu puteri tămăduitoare, ce are forţa de a curma mizeria în care se zbat. Aceştia îşi pun nădejdea în trecutul bătrânei doamne, care fusese cândva o simplă copilă din Gullen, îndragostită de logodnicul ei, Ill. Părăsind oraşul la o vârstă fragedă, ea lăsase în urmă iubirea adolescentină, devenind o femeie putred de bogată, ce avusese de-a lungul vieţii numeroase căsnicii, în timp ce Ill îşi găsise o nouă iubire, căsătorindu-se cu fiica unui negustor guillenez, căruia el însuşi îi preluă mai tarziu afacerea şi o duse mai departe. Ochiul rece al Zachanassianei se opri asupra vechii ei iubiri din trecut, locuitorii unui oraş întreg sperând ca sentimentele de dragoste nutrite cândva să învie în amintire şi să starnească în inima magnatei dorinţa de a ajuta cu bani comunitatea, spre a nu-şi mai vedea fostul logodnic şi vechii concetăţeni suferind.

Vizita batranei doamne_singura
Claire Zachanassian, protagonista piesei „Vizita bătrânei doamne”, de Friedrich Dürrenmatt. Sursa: www.fnt.ro

Acesta este contextul în care începe destrămarea aparenţelor şi pervertirea sufletelor. Confesiunea publică a bătrânei Claire descurcă iţele unei realităţi îngropate sub straturi de minciună. Aflăm cu stupoare că Ill o trădase, lăsând-o însărcinată şi părăsind-o, plătind martori falşi care să-l ajute să-şi nege paternitatea. Acesta se căsătorise apoi din interes, facând doi copii şi pretinzând a duce o viaţă cinstită, în timp ce Claire fuseze izgonită în dizgratie de către comunitatea guilleneză, prea tânără, numai cu hainele de pe ea şi cu un copil în pântece. Înfruptându-se din amărăciunea unei vieţi nemiloase, ce a împins-o în întunecimea îmbâcsită a bordelurilor, bătrâna doamnă se arată acum sinistră, purtând cu sine fantasmele trecutului care i-a ucis inocenţa. Pustiită de orice simţământ curat, Claire Zachanassian devine întruchiparea răului justiţiar, fiind ţinută în viată de ură şi de obsesia răzbunării. Cu o duritate de neclintit, rosteşte condamnarea la dezumanizare a locuitorilor oraşului Guillen, promiţându-le izbăvirea din sărăcie cu preţul căderii în păcat: uciderea lui Ill.

Treptat, se dezvăluie caracterul slab al condiţiei umane, care se lasă acaparat de strălucirea banului. Guillen se transformă pentru Ill în purgatoriu, urmând pentru el o presiune psihică şi sufletească în care îşi fac loc teroarea şi vina usturătoare. Paradoxal, pe măsură ce Ill se chinuie, plătind pentru greşelile sale şi căpătând o imagine tot mai îndulcită în ochii publicului, guillenezii devin robii unei frenezii băneşti, uitând să fie oameni şi pervertindu-şi sufletul până în punctul în care ajung să decidă unanim uciderea lui Ill. Asistăm cu dezgust la afişarea unui pachet complet de slabiciuni ale existenţei umane, fiind cuprinşi de fiorul rece al conştientizării condiţiei noastre. Imaginea greţoasă a sacilor cu bani vărsaţi lângă cadavrul însângerat al lui Ill, ce zace la picioarele Zachanassianei, îngheaţă privirea cutremurată a primarului din Guillen, ce primeşte în numele colectivităţii răsplata pentru o faptă ce se distinge acum a fi repulsivă.

„Vizita bătrânei doamne”, o reprezentare de excepţie a piesei lui Friedrich Dürrenmatt, se desfăşoară în prezent la Sala Mare a Teatrului National din Iaşi, constituind o opţiune apreciată de iubitorii de artă. Un spectacol desăvârşit, realizat de merituoşii actori ai Teatrului National, stârneşte cu succes admiraţia spectatorului şi emoţia omului în genere, atingând aspecte ale realităţii în care trăim şi în care ne regăsim fără excepţie.

Gabriela Tăbăcaru