Rocarta-online

Burebista


[Cuprins]

Burebista

"Cel dintai si cel mai mare dintre regii din lumea traca, stapanind de o parte si de cealalta a fluviului Isiros", dupa cum scrie Strabon. Vezi Dacia, Geto-dacii, Decebal, Istoria romanilor!

Domenii


Click here to access the EduSoft website