Parcul Național Cheile Bicazului – Hășmaș – un monument al naturii protejat

Parcul Național Cheile Bicazului - HșmașParcul Național Cheile Bicazului – Hășmaș se întinde pe o suprafață de 6575 de ha, fiind o arie protejată de interes național, ce se află în zona grupei centrale a Carpaților Orientali. Pe această suprafață, care intră în administrația județelor Harghita și Neamț, se găsesc elemente geologice, geomorfologice, palentologice, botanice și peisagistice, precum și faunistice ale căror valoare sunt protejate prin lege.

În acest perimetru sunt incluse rezervațiile naturale: Cheile Bicazului; Lacul Roșu; Cheile Șugăului; Masivul Hășmașul Mare, Piatra Singuratică – Hășmașul Negru și Avenul Licaș. Teritoriul parcului se potrivește întocmai cu sinclinalul Masivului Hășmaș, peste care se suprapune o serie de sedimente din era mezozoică. 

Munții Hășmaș se ridică sub forma unor culmișuri rotunjite cu aspect calcaros. De aici se desprind pereții cheilor, sub formă de prăpastie. Din Lacul Roșu izvorăște apa Bicazului, care coboară străbătând roca. S-au format o diversitate de chei (Lapoșului, Cupașului, Șugăului și Bicăjelului), al căror aspect este înfrumusețat de cascade sau serii de marmite.

 Datorită diferenței de nivel se înregistrează o faună și o floră diversifecate. Pe culmi întâlnim pajiști subalpine, asezonate pe terase cu petice de vegetațe ierboasă. Vegetația lemnoasă este alcătuită din păduri de molid, brad, fag sau larice. Pe de o parte, aici se întâlnesc specii rare de plante, cum ar fi: Juniperus sabina ( cetină de negi ), Ajuga pyramidalis, Silene zawadzkii, Waldsteinia geoides și Daphne cneorum ( tămâiță), iar pe dea ltă parte întâlnim specii protejate, care au fost declarate monumente ale naturii: papucul-doamnei (Cypripedium calceolus), floarea de colț (Leontopodium alpinum), sângele-voinicului (Nigritella rubra), tisă (Taxus baccata) etc.

În ceea ce privește fauna, întâlnim, de asemenea, specii rare și protejate, cum ar fi:  lepidopterele, Polygonia alba, amfibieni şi reptile ca broasca cu burtă galbenă, broasca mare de lac, tritonul de munte, tritonul carpatic, tritonul cu creastă, salamandra, broasca râioasă, broasca roşie de munte, şoparla de munte, vipera comună, şarpele de alun, păsări ca fluturaşul de stâncă, ciocănitoarea de munte, presura de munte, corbul, cocoşul de munte, huhurezul mare, acvila de munte şi mamifere, cerbul carpatin, capra neagră, ursul, râsul, lupul etc.

În perimetrul parcului există o paletă întreagă de rezervații naturale și obiective turistice, dintre care enumerăm: Staţiunea Lacu Roşu, Şuhardul Mic, Masivul Ghilcoş, Cheile Bicazului, Avenul Licaş, Cheile Şugăului, Cheile Duruitoare, Cheile Bicăjelului, Vârful Hăşmaşul Mare, Piatra Singuratică – Hăşmaşul Mare, Poiana Albă – Hăşmaşul Mare. 

 

 

Mihaela – Ștefania Puțeanu

 

 


Publicat

în

,

de către