Frumuseţe de succes

Paşi grăbiţi întipăresc pe trotuar direcţii întortocheate, pe care-şi plimbă trupurile mii de trecători purtaţi de griji cotidiene. Ca un grăunte de nisip se vede chipul omului pierdut în mulţime, scăldând decorul gri  în revărsari de simţire mută, redată de-o grimasă. Cu aceiaşi ochi şi acelaşi buze se alcătuiesc identităţi diferite. Oamenii sunt toţi la fel, la fel de diverşi. Printre noiane de felurite trăsaturi, privirea oboseşte a mai cerceta expresii zugrăvite pe feţe în mişcare, ce apar şi dispar, mişunând zilnic pe străzi. E un val neîntrerupt de trecători, ale căror însuşiri se amestecă într-o singură culoare. Atunci se distinge ea…

georgiana_munteanu
Georgiana Munteanu

Linii fine prind contur în zare, captând atenţia ochiului distrat. Se arată tot mai clar un trup zvelt de femeie, ce-şi poartă cu încredere umbletul. Pasul ei ferm se aşterne elegant, dezvăluind piciorul lung ce-şi face loc de sub mângâierea fină a rochiei. Ea pare a fi desupra tuturor, croindu-şi drum prin pânza de căutături ce i se aruncă-n cale. Pe fundalul unui tablou aglomerat silueta ei se lămureşte dulce, închegând în juru-i admiraţie unanimă. Poartă cu sine o pată de mister, ce i se amestecă-n privirea de smarald, care se desluşeşte limpede de sub geana tăciune. Din mersul demn de mai-nainte se-opreşte cu un zâmbet senin, aidoma sufletului ei sincer, ce se dezvăluie printr-o înfăţişare caldă şi-o strângere de mână care întâmpină cu nebănuită prietenie. Alura unei dive se contopeşte cu un spirit modest, care uimeşte prin gesturi pline de naturaleţe, ce debordeaza simplitate şi eleganţă. E o combinaţie periculoasă, ce te ţine în hipnoză garantată.

Fiinţa aceasta grăieşte cu dezinvoltură povestea vieţii ei crude încă, dovedindu-şi nobleţea prin puritatea gesturilor cu care-şi însufleţeşte istorisirea. Se simte adevăr în vorba ei, pictând cu vivacitate piesajul amintirilor. Pecete îi stă frumuseţea care i-a marcat destinul, purtând-o pe drumuri măreţe şi îndepărtate, încă de când rădăcinile îi erau adânc de înfipte în pământul natal. Un boboc ce se anunţa a înflori mai puternic decât restul a fost purtat de mâna grijulie a mamei către prima treapă a succesului. Dintr-o mulţime de „rupte din soare”, iată, ea a strălucit cel mai tare, devenind sclipirea plină de speranţă din ochiul format al cunoscătorilor. Însă recunoaşterea frumuseţii se împleteşte cu un drum anevoios, pe care-l pot străbate doar cei înzestraţi deopotrivă cu forţă interioară. Tăria de caracter s-a cultivat în sufletul Georgianei, crescând odată cu ea la fiecare pas spre reuşită. Un om sensibil, a cărui gingăşie i se-alintă în suflet şi astăzi, a învăţat să răzbată singur, înfruntând distanţe mari şi situaţii noi, care au modelat copilul într-o desăvârşită tânără femeie. Mă aşteptam s-o caut undeva pe sus, complet deasupra mea, unde şi-ar fi ţinut ţanţoş năsucul. Dar bunul gust îi stă la bază ca o esenţă tare din care-şi trage seva personalitatea sa transparentă, ce se face infinit plăcută prin contrastul dintre statutul dobândit şi aerul modest pe care îl emană. Simplitatea îi e încununată de experienţe ce au şlefuit-o ca pe o nestemată. Naturaleţea ei se traduce printr-un lung şir de epitete ce desemnează numeroase calităţi. Georgiana Munteanu este imaginea fumosului deplin, a cărei farmec exterior este dublat de un interior luminos, ce face din ea o prezenţă adorată.

Fiind o încântare pentru obiectiv, la cei 22 de ani este protagonista unor fotografii de poveste, a căror chintesenţă se odihneşte în trăsăturile ei splendide. Vorbim despre o frumuseţe acurată, care ţinteşte drept în ochiul privitorului. Se dezvăluie tare, ca un foc viu, ce luminează la superlativ. O imagine preţioasă, încununată de o inteligenţă la fel de sclipitoare, întrupează un om puternic şi infinit valoros. Calea spre succes este o împletitură de muncă şi studiu, ce contopeşte două direcţii opuse. Georgiana lucrează la cariera sa de model, consolidând bazele unui viitor într-ale informaticii. Este o fire practică, ce trăieşte deocamdată visul frumuseţii, călătorind şi fructificându-şi tinereţea.

Pe fundalul unui tablou aglomerat, se distinge ea… Când valul neîntrerupt de trecători se amestecă într-o singură culoare, silueta ei se lămureşte dulce… E frumuseţea de succes ce licăreşte în nuanţe de smarald dintr-o mare de oameni.

Gabriela Tăbăcaru


Publicat

în

, ,

de către