Educaţia civică – esenţială pentru elevi şi societate

Educaţia civică în învăţământ reprezintă o prioritate, în încercarea de modelare a personalităţii elevului în spiritul valorilor şi principiilor democratice care guvernează demersul societăţii. Această disciplină predată în şcoli deţine o contribuţie majoră în procesul de înţelegere şi însuşire a practicilor care fundamentează comunitatea şi întregul sistem în care trăim.

Educaţia civică ajută la implementarea unor cunoştinţe necesare unui civiccetăţean ce trebuie să-şi cunoască deopotrivă drepturile şi îndatoririle. Demersul educativ, în acest sens, cultivă elevului o conduită conformă cu normele şi etica socială, în vederea aplicării şi respectării acestora; dezvoltă sentimentul responsabilităţii faţă de sine şi comunitate, precum şi ataşamentul, dragostea sau spiritul de sacrificiu faţă de semeni şi patrie. În plus, procesul de educare civică aduce la cunoştinţa tânărului copil o serie de reguli (de circulaţie, norme de prevenire a incendiilor, norme de comportament în cadrul insituţiilor publice etc.) şi probleme cu care se confruntă societatea, pentru a-l determina să înţeleagă realitatea în care îşi duce existenţa şi a-i facilita integrarea şi adaptarea la formele şi valorile vieţii cetăţeneşti.

Procesul educaţiei moral-civice vizează, de altfel, dobândirea de către elev a unor deprinderi şi atitudini la baza cărora se află importante valori morale, precum respectul, politeţea, corectitudinea, decenţa etc. Este deosebit de important ca acesta să înţeleagă că este o parte integratoare a societăţii, fapt pentru care trebuie să se supună normelor acesteia şi, ma mult, să le promoveze în rândul celorlaţi membri. În mod evident această disciplină este în măsură a consolida în conştiinţa elevului o cunoaştere temeinică a paremetrilor de acţiune în activitatea şcolară, în mediul înconjurător, în familie sau în oricare alt mediu socio-cultural. Este necesar ca acesta să-şi creeze o atitudine de dezaprobare faţă de orice abatere de la normele disciplinei sociale şi faţă de orice tendinţă de manifestare a unor comportamente negative, izvorâte din laşitate, egoism, răutate, minciună, ignoranţă etc. În consecinţă, el trebuie să dovedească demnitate, curaj, toleranţă, responsabilitate şi asumare a faptelor săvârşite.

Aşadar, educaţia civică are un rol deosebit de important în a-l face pe elev să înţeleagă contribuţia pe care acesta o are ca membru al societăţii, în calitatea sa de cetăţean informat şi responsabil. Departe de a inocula prejudecăţi sau stereotipuri, acest demers educativ încearcă să sprijine dezvoltarea unui spirit creativ şi democratic, flexibil şi deschis, capabil de a iniţia ulterior noi strategii de îmbunătăţire a vieţii sociale.

Adelina-Mihaela Poenaru


Publicat

în

,

de către