Biserica rotundă „Teiul Doamnei Ghika”

Biserica Teiul Doamnei Ghika (14)Grigorie Dimitrie Ghika a fost al nouălea domnitor din familia Ghika și primul domn pământean care a venit la conducerea Țării Românești după regimul fanariot, în 1822. A domnit până în anul 1828, timp în care a construit, pe moșia lui, Palatul Tei la care a adăugat ca paraclis în 1833 Biserica „Teiul Doamnei Ghika”. În locul acela, fusese construită anterior o biserică zidită de vistierul Barbu Văcărescu și de soția acestuia, Ruxandra, la mijlocul secolului al XVIII-lea. La doi ani după sfințirea bisericii, în 1835, Dimitrie Ghika moare și este înmormântat lângă zidul bisericii, unde se găsesc și membrii familiei. Aproape toate mormintele sunt monumente de artă, sculptate în marmură, iar pe cel al domnitorului stau scrise cuvintele: “Pietrile de pe uliţele cetăţii vecinate mărturisita-ţi, călător, ce fapte lăudate Ghika Grigorie a lucrat: Domn plin de înţelepciune, la-l lui mormânt eşti dator smerenia a-ţi depune”.

Din totalul monumentelor culturală din țară, Biserica „Teiul Doamnei Ghika” ocupă locul 33, fiind singurul monument de arhitectură din București, construit într-un alt stil decât cel tradițional – este singura biserică rotundă din capitală, iar în țară se mai găsește încă una, lângă Iași, la Lețcani – biserica rotundă Sf. Spiridon. Meșterul Iosef Weltz a construit-o în stilul neo-clasic italian. Din păcate, în 1940, în urma unui cutremur turla a fost afectată și a fost necesară reconstruirea ei. La rezidirea acesteia s-au pierdut câteva dintre ornamentele originale. Biserica este o ctitorie domnească străjuită ca o cetate, de ziduri de cărămidă de 2 metri unde se află integrat turnul clopotBiserica Teiul Doamnei Ghika (7)niță. Atât clopotnița cît și zidul sunt considerate monumente istorice.

Icoanele cupolei și cafasului, jilțurile domnești și cele patru perechi de coloanele îngemănate prezintă o adevărată artă decorativă bogată în ornamente . Podoabele bisericii sunt reprezentate de 8 candele mari de argint și de un policandru de metal cu 24 de brațe. Îmbinarea bizantino-occidentală care se regăsește în picturile în ulei ale bisericii a fost aplicată de către pictorul italian Giacometti, idee care a avut ca rezultat un ”exemplar rar de bună pictură bisericească”.

La un moment dat, biserica a început să fie lăcaș de închinăciune pentru întregul popor și nu numai pentru cei care locuiau în palat – data acestei schimbări este necunoscută. Ce știm însă, este că în 1910, Casa Bisericii a început să întrețină personalul, iar în 1959, biserica și patrimoniul ei au trecut în grija statului.

Biserica are trei hramuri : Înălțarea Domnului, Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Grigorie Teologul.

Datorită preoților Stamate Emanoil, Popa Gheorghe și Stancu Ioan, biserica a fost de nenumărate ori restaurată. Din 1995, de când preotul Mircea Țiganea a devenit parohul ctitoriei, s-a catagrafiat și sistematizat cimitirul, s-au renovat zidurile bisericiiBiserica Teiul Doamnei Ghika (16) și clopotnița și s-a construit gardul cimitirului care se află la un kilometru de curtea lăcașului sfânt. În 2001, s-a ridicat un foișor, iar în 2005-2006, s-a construit o capelă mortuară. De, asemenea, în 2008, vechiul acoperiș al bisericii a fost înlocuit cu unul nou din tablă de cupru, din cauza stadiului de deteriorare în care se afla.

În prezent, biserica oferă ajutor social persoanelor aflate în dificultate, copiii cu deficiențe fizice sau cu posibilități materiale reduse primesc rechizite, burse, ajutoare financiare și chiar scaun cu rotile în cazurile speciale ; bătrânii se bucură de hrană caldă, iar persoanele cu probleme sociale primesc consiliere psihologică.

În ciuda vechimii, biserica „Teiul Doamnei Ghika”, nu a rămas doar un monument istoric, ci reprezintă un lăcaș în care oamenii continuă să fie ajutați și sprijiniți.

Elena Golăi


Publicat

în

de către