Rădăuți și regiunea înconjurătoare - Revista EduSoft

Rădăuți și regiunea înconjurătoare

Rădăuți este un municipiu în județul Suceava, având în jur de 31000 locuitori. Rădăuți este situat în Podișul Sucevei, la altitudinea de 370 metri, la confluența râurilor Sucevița cu Suceava.

Așezare străveche, devine în 1359 reședință domnească, iar in 1415 sediul unei episcopii, dezvoltându-se apoi ca târg și ca centru de convergență economică regională. Ulterior a devenit un remarcabil centru al industriei lemnului.

„Primăria din Rădăuţi” de Cezar Suceveanu - Operă proprie. Sub licență CC BY 3.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prim%C4%83ria_din_R%C4%83d%C4%83u%C5%A3i.jpg#/media/File:Prim%C4%83ria_din_R%C4%83d%C4%83u%C5%A3i.jpg
„Primăria din Rădăuţi” de Cezar Suceveanu – Operă proprie. Sub licență CC BY 3.0 via Wikimedia Commons – https://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Prim%C4%83ria_din_R%C4%83d%C4%83u%C5%A3i.jpg #/media/File: Prim%C4%83ria_din_R%C4%83d%C4%83u%C5%A3i.jpg

Rădăuți este și un centru turistic, aici găsindu-se Biserica Bogdana, ctitorie a primului domnitor moldovean – Bogdan I (1359-1365), considerată cea mai veche clădire de zid din Moldova. În anul 1599, bisericii i s-a adăugat un pridvor închis. Exteriorul, prevăzut cu contraforturi, este ornamentat cu firide, iar interiorul, pictat în secolul XV, mai păstrează unele picturi originare. În secolele XV-XVIII, aici a fost sediul episcopiei.

Tot în Rădăuți se află Muzeul Tehnicii Populare Bucovinene, unde sunt expuse instalații tehnice țărănești din Bucovina (teascuri, pive, oloinițe), țesături tradiționale, obiecte de port popular tradițional, obiecte ceramice și unelte gospodărești.

Regiunea înconjurătoare a municipiului Rădăuți este și ea de interes turistic. Astel, în satul Volovăț se află o biserică zidită de Ștefan cel Mare, cu un stil asemănător bisericii Bogdana din Rădăuți. Un alt punct de interes turistic îl constituie Mănăstirea Sucevița, despre care găsiți informații aici și aici.

Vază, ceramică din Marginea (foto de Bogdan Muraru)
Vază, ceramică din Marginea (foto de Bogdan Muraru)

La doar câțiva kilometri de Rădăuți, se află renumitul centru de olărit Marginea, în care se află mai multe ateliere, cu program de vizitare și vânzare directă. Olarii din Marginea produc o largă paletă de articole din ceramică neagră și roșie smălțuită policrom.

Tot în apropiere de Rădăuți se află și comuna Vicovu de Jos (port popular tradițional) și orașul Vicovu de Sus, care are o serie de monumente istorice și cunoaște o dezvoltare în ultima perioadă, aici fiind fabrici de încălțăminte.

Brodina este o localitate rurală, unde se găsesc frumoase sculpturi în lemn, iar țăranii produc țesături multicolor. Tot în zona municipiului Rădăuți putem menționa și satul Putna, în care se află Mănăstirea Putna, unde este înmormântat domnitorul Ștefan cel Mare.