Arhive Rocarta - Pagina 3 din 7 - Revista EduSoft

Tag: Rocarta

România

Date geografice generale România este situată în Sud-Estul Europei Centrale, la nord de Peninsula Balcanică, în bazinul Dunării de Jos. Are ieșirea la Marea Neagra și se învecinează la nord-vest cu Ungaria, la est cu Ucraina, Republica Moldova și Marea Neagra, la sud cu Bulgaria, la sud și sud-vest cu Serbia, iar la nord cu Ucraina. Suprafața României este de  238.391 kmp, ocupând poziția 12 în […]

Bacău – orașul de la confluența Bistriței cu Siretul

Date generale Municipiu în Moldova, reședința județului Bacău este situat la o altitudine de 165 m, în Lunca Siretului, la dreapta de Râul Bistrița (datorită căruia există o centrală hidroelectrică ce furnizează o parte din energia electrică a orașului), în apropiere de confluența cu Siretul. Denumit și orașul lui Bacovia, Bacăul număra la recensământul din 2011  144.307 de […]

Ştefan cel Mare – apărătorul creştinătăţii

Ştefan cel Mare a fost domn al Moldovei (1457-1504), fiul lui Bogdan II. Ştefan cel Mare a fosr una dintre personalităţile de excepţie ale istoriei româneşti, voievod ajuns legendar la scurtă vreme după dispariţia sa. Ştefan a ocupat tronul Moldovei cu ajutorul lui Vlad Ţepeş. A dus o politică de întărire a domniei, descurajând tentativele […]

Ion I. C. Brătianu

Ion I. C. Brătianu (zis şi Ionel) s-a născut în 1864 la Florica, azi Ştefăneşti, fiind fiul lui Fiul lui Ion C. Brătianu. Ionel Brătianu a fost unul dintre cei mai importanţi oameni politici români, fiind preşedinte al Partidului Naţional-Liberal (1909-1927) şi de mai multe ori ministru şi prim-ministru (1908-1910, 1914-1918, 1918-1919, 1922-1926 şi iunie-noiembrie 1927). Brătianu […]

Învățământul liceal din România

Generalităţi Învățământul liceal este o componentă importantă a învățământului din România, alături de învățământul gimnazial, universitar și postuniversitar. Absolvenţii clasei a VIII-a de gimnaziu sau a învăţământului profesional cu certificat de capacitate se pot înscrie pentru continuarea studiilor prin învăţământul liceal. Învăţământul liceal cuprinde clasele IX-XII (învăţământul de zi) şi clasele IX-XIII (învăţământul seral sau fără […]

Cluj-Napoca

Date generale Municipiu, reședință în Judeţul Cluj, 328000 loc.; situat la poalele dealului Feleac, pe malurile Someşului Mic; 320-380 m alt.

Istoria românilor

Primele civilizaţii din istoria românilor România este situată în centrul Europei, în partea de nord a Peninsulei Balcanice şi teritoriul său este marcat de Munţii Carpaţi, Dunăre şi Marea Neagră. Având un climat temperat şi un mediu natural diversificat, care este foarte favorabil vieţii, teritoriul românesc a fost locuit încă din cele mai vechi timpuri. […]

Primul Război Mondial

Date generale Primul Război Mondial a fost un conflict armat izbucnit ca urmare a contradicţiilor dintre marile puteri imperialiste în lupta pentru reîmpărţirea sferelor de influenţă şi pentru acapararea de teritorii şi colonii străine. A început prin ofensiva taberei imperialiste a Puterilor Centrale (Germania şi Austro-Ungaria) împotriva Antantei (Anglia, Franţa şi Rusia), antrenând 33 de ţări […]