Rocarta-online

Targoviste


[Cuprins]

Date generale

Municipiu, resedinta pt. Judetul Dambovita, 97900 loc.; situat pe Valea Ialomitei, in zona de contact a Dealurilor Subcarpatice cu Campia Targoviste, la 280 m altitudine.

Stema municipiului Targoviste

Cu o istorie foarte bogata si zbuciumata, localitatea este mentionata documentar in 1394, apoi ca targ domnesc intarit (cetate) in 1396, cand capitala Tarii Romanesti este mutata de la Curtea de Arges la Targoviste de catre Mircea cel Batran. Cu unele intreruperi, a fost capitala tarii pana la mijlocul sec. XVII, o ultima perioada de inflorire inregistrandu-se in timpul lui Constantin Brancoveanu, dupa care decade. In prezent, Targoviste este un centru industrial (combinat de oteluri speciale, industrie de utilaje petroliere, de strunguri, de aparate si piese electrice, industria lemnului, industria alimentara etc.), social-cultural.

Turism

Principalele obiective turistice: - Complexul Curtea Domneasca, situat pe malul drept al Ialomitei, se compunea din 4 mari obiective: * Casa Domneasca, construita de Mircea cel Batran la sf. sec. XIV, de forma dreptunghiulara, avand parter si pivnita, cu ziduri groase de 2,5m si realizate din piatra, etajata apoi in sec. XVI; langa aceasta, in anii 1583-1585, a fost construit un modest palat, compus din pivnita, parter si etaj, cu acoperisul din tigla smaltuita policroma; in jurul acestor case a fost ridicat un zid de incinta, cu un turn de intrare care se vede si azi; Matei Basarab leaga cele doua case printr-un coridor, iar Constantin Brancoveanu reface total edificiul (dupa ce fusese distrus de turci in 1659), interioarele fiind impodobite cu stucaturi si picturi pe tencuiala; * Biserica Adormirea Maicii Domnului, construita alaturi de palat in 1583, lipsita de abside laterale, dar avand un monumental pridvor deschis marginit de 12 stalpi octogonali, cu fatadele impartite in doua registre printr-un brau orizontal din caramida in zimti de fierastrau; tabloul votiv prezinta un mare numar de portrete de voievozi (Matei Basarab, Constantin Brancoveanu, Petru Cercel - ctitori; apoi Mihai Viteazul, Radu si Constantin Serban, Serban Cantacuzino, Mihnea Voievod), ceea ce ii da o mare valoare istorica; catapeteasma are o tesatura de sculpturi in lemn aurit, cu ornamente fine ca broderia; * Biserica Sf. Vineri, inaltata in sec. XV, are un pridvor deschis si pastreaza cateva picturi valoroase; * Turnul Chindiei, cu rol de observare si aparare, inalt de 27m, a fost construit initial in sec. XV, refacut si inaltat cu 5m in 1802, cand i s-au adaugat coronamentul si balustradele crenelate; are forma de cilindru cu diametrul de 9m, cu o scara in spirala, de stejar, intrerupta de trei platforme la nivelul fiecarui etaj; * Zidurile de incinta au fost inaltate in cateva etape: primul - in sec. XV, din piatra de rau, si in sec. XVI, din piatra de rau si caramida, dotat la exterior cu contraforturi triunghiulare si avand intrarea pe sub turnul-clopotnita; al doilea zid, paralel cu primul, in timpul lui Matei Basarab, spatiul dintre ele fiind umplut cu pamant si moloz; in afara zidurilor, pe malul raului, au fost amenajate gradini si a fost construit un foisor de vara (din care au mai ramas fundatiile si zidurile de caramida ale soclului). In prezent, intregul complex al curtii domnesti este muzeu, oferind vizitatorilor o gama bogata de documente si piese valoroase. - Biserica Mitropoliei, constructie de la sf. sec. XIX, ridicata pe locul unei cladiri din sec. XVI, care avea 5 turle si acoperisul din plumb; cladire monumentala, aceasta biserica are forma de cruce, pridvor deschis marginit de arcade sprijinite pe coloane din caramida aparenta, capiteluri din piatra; turla naosului are 12 fete cu 12 ferestre, iar pictura interioara este realizata pe fond aurit; - Biserica Stelea, ctitorie a lui Vasile Lupu (in schimb cu biserica lui Matei Basarab construita in Moldova) din 1645, asemanatoare cu Biserica Trei Ierarhi din Iasi (insa fara sculpturile exterioare); frescele din interior sunt bine conservate; - Biserica Sf. Imparati, ctitorie a lui Matei Basarab din 1650, nu are turn-clopotnita; pictura interioara este cea originara, fresca ctitorilor din pronaos infatisandu-l pe Matei Basarab si pe Doamna Elina; - Biserica Sf. Dumitru (Buzinca), inaltata de slugerul Buzinca in 1639, se remarca prin pictura sa interioara de epoca brancoveneasca si prin existenta a 6 sfesnice din lemn artistic sculptat; - Muzeul de Istorie si Arheologie prezinta un bogat material arheologic referitor la viata de pe meleagurile inconjuratoare din neolitic pana in perioada feudala, piese valoroase de istorie veche (statueta de cult apartinand culturii Gumelnita, vas de lut din epoca bronzului, monede ce au circulat in Tara Romaneasca in sec. XIV-XVI, armuri de cavaler din sec. XVII, un exemlar din Indreptarea legii, tiparita la Targoviste in 1652), precum si o colectie etnografica (piese si obiecte din zona inconjuratoare); - Muzeul tiparului si al cartii vechi romanesti expune tiparituri realizate in timpul unor domnitori cunoscuti prin preocuparile lor culturale (Serban Cantacuzino, Constantin Brancoveanu, Matei Basarab, Vasile Lupu), in tipografiile romanesti, ca si manuscrise, hrisoave domnesti, incunabule, carti rare, inele pentru sigilii, materiale pentru tipografii etc; - Muzeul scriitorilor targovisteni prezinta vizitatorilor carti, reviste, manuscrise, fotografii etc. ce evoca figurile unor scriitori originari din Targoviste sau care au avut legatura cu orasul.

Regiunea inconjuratoare

- Manastirea Dealu - Manastirea Vaforata, ctitorie a lui Vlad Inecatul (s-a inecat in raul Dambovita) din anii 1530-1532, reparata de Radu Mihnea, marita prin adaugarea de chilii de Constantin Brancoveanu; biserica are un plan trilobat si pastreaza o valoroasa icoana veche imbracata in argint; - Moreni, oras, unul dintre cele mai vechi centre petrolifere din Romania, targ traditional in aprilie, cu importanta etnografica, folclorica si de arta populara; - Doicesti, localitate rurala, biserica din 1706 - ctitorie a lui Constantin Brancoveanu, cu frumoase coloane la pridvor si cu picturi originare; zidurile de incinta ale curtii domnesti din 1703; - Vulcana Bai, localitate rurala si statiune balneoclimatica locala, cu izvoare iodurate (printre cele mai iodurate din Europa), clorurosodice, calcice, magneziene, bromurate, indicate in afectiuni ale aparatului locomotor, ginecologice, ale tubului digestiv; - statiunea balneoclimatica Pucioasa; - Motaieni, localitate rurala, case in stil traditional local, cu prispe cu decoratiuni traforate; colectie muzeala sateasca; - Pietrosita, localitate rurala, renumit centru de artizanat (covoare, tesaturi cu specific coloristic si floral local); bogata expozitie de arta populara si etnografie; ateliere de tesut covoare; casa veche, monument de arhitectura, construit in sec. XVIII; - Vacaresti, localitate rurala atestata in 1535, ruinele celor doua conace ale familiei Vacarescu, construite in sec. XVI/XVII; - Baleni, localitate rurala, mentionata documentar in 1576, ruinele curtii familiei Balenilor; - Gura Ocnitei, localit. rurala si statiune balneoclimatica sezoniera, cu ape clorurosodice, magneziene; - I. L. Caragiale, localit. rurala numita in trecut Haimanale, satul natal al renumitului scriitor Ion Luca Caragiale, expozitie permanenta in memoria marelui scriitor; - Razvad, localit. rurala, biserica din 1644, in care se pastreaza cateva icoane vechi; - Malu cu Flori, localit. rurala, vestit centru pomicol (mere si pere); - Manastirea Namaiesti (sec. XVI) - Candesti, localit. rurala, centru pomicol, importanta geologica: calcare numulitie de varsta eocena; - Voinesti, localit. rurala, renumit centru pomicol; statiune de cercetare pomicola, cu remarcabile rezultate in obtinerea de soiuri superioare de mar si par;

Domenii


Click here to access the EduSoft website