Rocarta-online

Salaj, Judetul


[Cuprins]

Date generale

Harta judetului

Judet in nord-vestul Romaniei, in zona de trecere dintre Carpatii Occidentali si Carpatii Orientali; 3,8 mii kmp. Resedinta: municipiul Zalau. Orase: Cehu Silvaniei, Jibou si Simleu Silvaniei.

Clima si relief

Relief accidentat in care se deosebeste o zona muntoasa (culmile Muntilor Mese si Plopis), o zona deluroasa (Platforma Someseana), o zona depresionara (depresiunile Almasului si Guruslaului) si o zona de campie (campiile Somesului, Crasnei si Barcaului). Clima continental- moderata, cu precipitatii intre 600 si 700 mm/an si cu vanturi predominante dinspre sud-est si sud-vest.

Economie

Exploatari de carbune brun (Surduc), lignit (Sarmasag), albastru (Stana), roci de constructie; exploatari forestiere (padurile ocupa 95 mii ha). Izvoare de ape minerale sulfuroase. Cele mai importante ramuri industriale ale judetului sunt: industria combustibililor, a materialelor de constructie, explotarea si prelucrarea lemnului, alimentara. Suprafata agricola a judetului este de 251 mii ha, din care 133 mii ha revin terenurilor arabile pe care se cultiva cereale (83,2 mii ha), cartofi, legume si leguminoase pentru boabe, plante uleioase, plante textile, sfecla de zahar. Pomicultura, viticultura. Pasunile si fanetele ocupa 98,3 mii ha, pe care se cresc ovine, porcine si bovine. Avicultura. Obiective turistice: vezi Corund(2), Guruslau, Zalau.

Domenii


Click here to access the EduSoft website