Rocarta-online

Iasi, Judetul


[Cuprins]

Date generale

Harta judetului

Judet in nor-estul Romaniei, la granita cu Republica Moldova, 5,5 mii kmp. Resedinta: municipiul Iasi. Orase: Pascani, Harlau, Targu Frumos, Raducaneni.

Clima si relief

Relief deluros (Podisul Moldovei) strabatut de vai largi (Siret, Raul Moldova, Prut, Jijia, Bahlui), insotite de terase. Clima temperat continentala, cu ierni aspre si veri calduroase; precipitatii medii (500-650 mm/an); vanturi predominante dinspre nord-est.

Economie

Exploatari forestiere (padurile ocupa 87,9 mii ha, cu o productie de 275,5 mii mp masa lemnoasa pe an) si de roci de constructie (calcare, gresii, argile, nisipuri). Izvoare minerale sulfatate, alcaline, sulfuroase cloruro-sodice. Cele mai importante ramuri industriale ale judetului sunt: industria chimica, apoi cea metalurgica si de prelucrarea metalelor, textila, prelucrarea lemnului, pligrafica si de reparatii mecanice (Nicolina); in judet se mai produc: aparatura electronica, medicamente (Iasi), articole din piele si blana, din sticla si portelan, cosmetice, produse alimentare (Iasi, Targu Frumos). Suprafata agricola a judetului este de 403,1 mii ha, din care 273,8 mii ha sunt terenuri arabile, cultivate cu porumb, grau, floarea- soarelui, sfecla de zahar, cartofi etc. Legumicultura, pomicultura si viticultura (Cotnari, Copou, Bucium). Cresterea animalelor (104,5 mii ha ocupate cu pasuni si fanete naturale), mai ales a bovinelor si a porcinelor; apicultura. Teritoriu cu vechi traditii istorice, judetul are multe monumente de arta, o statiune balneoclimatica (Strunga), cu ape minerale sulfuroase; campinguri, moteluri. La Iasi apar revistele "Convorbiri literare", "Dacia", "Timpul" si "Cronica".

Domenii


Click here to access the EduSoft website