Rocarta-online

Botosani, Judetul


[Cuprins]

Harta judetului Botosani

Date generale

Judet in nord-estul Romaniei, la granita cu Ucraina si Republica Moldova; 5 mii kmp. Resedinta: municipiul Botosani. Orase: Dorohoi, Darabani si Saveni.

Relief si clima

Relief de platou cu aspect deluros, care cuprinde nordul Campiei Jijiei si Dealu Mare. Clima temperat-continentala, cu precipitatii cuprinse intre 500 si 600 mm/an. Vanturi predominante dinspre nord- vest. (vezi Jijia).

Economie

Explotari forestiere (54,6 mii hectare sunt ocupate cu paduri), de nisipuri cuartoase (Miorcani, Hudesti), turba (Dersca), gips (Cuzlau, Ivancuti). Principalele ramuri industriale ale judetului sunt: industria confectiilor (Botosani, Dorohoi), alimentara si textila. Terenuri agricole: 408,1 mii hectare, din care 313,9 mii ha revin terenurilor arabile pe care se cultiva cereale si plante tehnice, floarea-soarelui, cartofi etc. Pomicultura si legumicultura. Cresterea animalelor (86,1 mii hectare sunt ocupate cu pasuni si fanete), mai ales a bovinelor, ovinelor si porcinelor. Avicultura.

Turism

Monumente istorice. Locul de nastere a multor personalitati romanesti: Mihai Eminescu (Ipotesti), George Enescu, Stefan Luchian, Nicolae Iorga.

Domenii


Click here to access the EduSoft website