Rocarta-online

Invatamantul postuniversitar


[Cuprins]

Invatamantul superior

In Romania Invatamantul superior este organizat in : universitate, academii si institute care cuprind la rindul lor: facultati, scoli de studii post universitare, colegii si sectii de specializare. Invatamantul superior este structurat in: 1.Invatamantul universitar; 2.Invatamantul postuniversitar;

Generalitati

2.Invatamantul postuniversitar asigura specializarea in domenii sau extinderea si perfectionarea pregatirii atestate prin diploma de licenta sau dupa caz, diploma de absolvire. Specializarea se poate face prin: studii aprofundate; doctorat; studii academice postuniversitare; studii de specializare si cursuri de perfectionare. Admiterea in Invatamantul postuniversitar se face prin: concurs, pentru studii aprofundate,pentru doctorat si pentru studii academice postuniversitare; la cerere, pentru studii de specializare si cursuri de perfectionare. Studiile aprofundate au durata de 1-2 ani si pot fi urmate de absolventii cu diploma de licenta iar dupa absolvire se primeste diploma de magister sau master. Cursantii pot urma mai multe specializari de studii aprofundate simultan sau succesi, pentru fiecare specializare trebuie sa fie admisi prin concurs. Un cursant nu poate beneficia de bursa decit o singura data pentru frecventarea unei specializari de studii aprofundate. Absolventii Invatamantului universitar, cetateni straini, cu exceptia celor care beneficiaza de burse din partea statului roman, pot urma cursurile Invatamantului postuniversitar (studii aprofundate, studii academice, doctorat), conform prevederilor legale. Forma superioara a pregatirii profesional stiintifice a specialistilor in diferite ramuri ale stiintei, tehnicii si culturii este doctoratul. Doctoratul se organizeaza la forma cu frecventa pe o durata de patru ani si la forma de fara frcventa cu o durata de cel mult 6 ani. Se poate organiza doctoratul in cotutela cu cite doi conducatori de doctorat din tara sau un conducator in tara si unul din strainatate. Ministerul Educatiei Nationale propune si accepta conducatori de doctorat straini si posibilitatea sustinerii examenelor si referatelor de doctorat intr-o limba de circulatie internationala. Programul de pregatire al doctoratului prevede stagiul de doctorat cu durata de cel mult doi ani la forma de frecventa si cel mult patru ani la forma fara frecventa, precum si perioada de elaborare a tezei de doctorat. Concursul de admitere la doctorat se organizeaza la aceeasi data pentru aceeasi specializare, in cadrul aceleeasi institutii de Invatamant superior, concursul consta din cel putin doua probe. Pe durata perioadei de doctorat numai pina la sustinerea tezei se poate obtine bursa, dar numai pentru forma de doctorat cu frecventa. Bursele se pot obtine prin concurs organizat anual o data cu concursul de admitere la doctorat acoperind cele 12 luni ale anului si fiind in cuantum egal cu salariul net al unui preparator. Concomitent cu bursa de doctorat doctoranzii institutiilor de Invatamant superior pot efectua la cerere, cel mult o jumatate de norma de asistent, remunerata prin cumul sau plata cu ora.

Burse de studiu

Printre garantiile dreptului la invatatura un loc important il ocupa sistemul burselor si celelalte forme de sprijin material ce se acorda elevilor si studentilor. Elevii si studentii beneficiaza de burse de merit, burse de studiu, burse de ajutor social. Bursele de merit se acorda elevilor din Invatamantul liceal care au media trimestriala de cel putin 9,80 precum si cei care au fost premiati la olimpiadele internationale. Bursele de studiu se acorda pe acelasi criteriu ca si bursele de merit, conditia de medie trimestriala sau anuala fiind de cel putin 9,00. Bursele de ajutor social se acorda in urmatoarele situatii: orfani de ambii parinti, pe motive medicale. Pentru Invatamantul universitar bursele de merit se pot obtine incepind cu anul II de studiu pentru o medie, de peste 9,50 Invatamantul tehnic, 9,80 pentru restul tipurilor de Invatamant. Bursele de studiu pentru studentii care au obtinut media generala peste 8 la Invatamantul tehnic si 8,50 pentru restul de profile de Invatamant superior. Bursele de ajutor social pentru studentii care primesc burse de studiu in functie de veniturile lunare pe fiecare membru de familie. Studentii din Invatamantul universitar si post universitar de studii aprofundate de la orice forma de Invatamant pot beneficia de bursa pe baza de contract cu agenti economici sau persoane juridice si fizice sau credite acordate de banci.

Alte forme de invatamant

Invatamantul pentru romanii din afara tarii si pentru straini In Romania romanii din afara tarii si strainii pot urma cursuri la toate nivelele Invatamantului: primar, gimnazial, liceal, post liceal, superior, post universitar. Inscrierea la studii a cetatenilor straini se realizeaza de un serviciu specializat din cadrul Directiei Relatii Internationale a Ministerului Educatiei Nationale de unde se pot procura formulare de studii. Conditii de inscriere Inscrierea la studii a cetatenilor straini se face fara concurs, pentru toate nivelele. Cei care doresc sa se inscrie la studii de arta, arhitectura sau educatie fizica si sport trebuie sa fie declarati admisi in urma unor probe de aptitudini. Admiterea la doctorat se face in urma unui examen oral(colocviu) a carui scop este verificarea modului de cunostinte al candidatului. Se pot urma studii de doctorat prin corespondenta in limbi de circulatie internationala. Se organizeaza studii prin corespondenta in domeniul economic, agronomic, sportiv, unde se pot inscrie cetateni straini care doresc sa-si finalizeze studiile. In general cetatenii straini isi incep studiile in Romania printr- un curs preparator de invatare a limbii romane de specialitate si de aprofundare a cunostintelor. Candidatii care au cunostinte de limba romana pot incepe direct studiile dupa un examen de verificare a cunostintelor. Acte necesare: 1.Copie autentificata a certificatului de studii pentru ultimul nivel de studii. pentru studiu universitar - diploma de bacalaureat. pentru studiu postuniversitar - diploma de licenta si notele obtinute pe parcursul studiilor superioare. 2.Copie autentificata a certificatului de nastere si doua fotografii 3\4 cm. La sosirea in Romania candidatul trebuie sa prezinte diploma de studiu in original vizata de Ministerul Educatiei Nationale si de Ambasada Romaniei din tara respectiva.

Domenii


Click here to access the EduSoft website