Rocarta-online

Invatamantul liceal


[Cuprins]

Generalitati

Absolventii clasei a VIII-a de gimnaziu sau a Invatamantului profesional cu certificat de capacitate se pot inscrie pentru continuarea studiilor prin Invatamantul liceal. Invatamantul liceal cuprinde clasele IX-XII Invatamant de zi si clasele IX-XIII Invatamantul seral sau fara frecventa. La concursul de admitere in liceu (clase a IX-a)Invatamantul de zi au dreptul sa se inscrie promovatii clasei a VIII-a de gimnaziu din seria curenta si din seriile anterioare pina la virsta de 16 ani impliniti in anul in curs.

Admiterea in liceu

Liceul Stirbei Voda, Calarasi

La concursul de admitere in liceu pentru Invatamantul seral se pot inscrie absolventi ai clasei a VIII-a de gimnaziu indiferent de virsta si fara a fi angajati in munca. La concursul de admitere pentru scolile normale si seminariile teologice liceale ortodoxe se pot inscrie promovati ai clasei a VIII-a de gimnaziu cu media generala de cel putin 7 si cu minimum 9 la purtare, fara a depasi virsta de 16 ani. Elevii romani care au studiat in strainatate se pot prezenta la concursul de admitere in liceu numai dupa promovarea examenelor de diferenta stabilite de Ministerul Educatiei Nationale. Acte necesare pentru concursul de admitere: Pentru candidatii din seria curenta: fisa de inscriere; certificat de nastere in original si copie; adeverinta medicala eliberata de policlinica teritoriala; Pentru candidatii din serii anterioare anului in curs: cerere de inscriere; foaie matricola pentru clasele V - VIII; adeverinta medicala eliberata de policlinica teritoriala; Desfasurarea concursului de admitere Probele de cunostinte sustin candidatii de la toate tipurile de licee sub forma de lucrari scrise la urmatoarele obiecte de studiu: Limba si literatura romana, pentru toti candidatii; Limba si literatura materna, pentru candidatii inscrisi la liceele cu predare in limbile minoritatilor nationale; Matematica, pentru toti candidatii Probe de specialitate sustin candidatii la liceele de arta si candidatii la seminariile teologice liceale ortodoxe. Probe de aptitudini sustin candidatii la liceele bilingve, cu program de educatie fizica si sport, de marina, silvice, desenator tehnic pentru constructii si arhitectura, vitrinier decorator, la scolile normale si seminariile teologice, liceele ortodoxe. Probe de specialitate se sustin inaintea probelor de cunostinte. Candidatii admisi la probele de specialitate sau de aptitudini se pot prezenta la probele de cunostinte. Cei respinsi vor fi indrumati sa se inscrie la liceele la care nu se sustin probele de specialitate sau aptitudini.

Examenul de bacalaureat

Absolvirea Invatamantului liceal presupune promovarea examenului de bacalaureat, care consta in sustinerea a cinci probe dintre care trei sunt obligatorii si doua sunt la alegere. Din cele cinci probe, trei probe sunt in scris si doua oral. Examenul de limba si literatura romana scris si oral sunt obligatorii indiferent de tipul liceului. Absolventii de liceu se pot incadra in munca, in functie de profilul urmat sau se pot inscrie pentru continuarea studiilor la una din formele de Invatamant superior.

Tipurile de licee, profiluri, domenii de activitate

1.Liceele teoretice: profil real (clase de matematica-fizica; fizica-chimie; chimie-biologie; bilingve); profil umanist(clase de filologie; limbi straine; limbi clasice; istorie) 2.Liceele industriale: Profiluri si domenii de activitate: constructii de masini; electrotehnice si electronica; mine; petrol; metalurgie; energetic; chimie industriala; materiale de constructie; constructii montaj; exploatarea si industrializarea lemnului; posta si telecomunicatii; industrie alimentara; industrie usoara; poligrafie; gospodaria apelor. 3.Liceele agricole : profilul agricol; 4.Liceele silvice : profilul silvic; 5.Liceele economice, administrative si de servicii; profiluri: comert, finante-contabilitate, alimentatie publica si de turism, administratie si servicii. 6.Liceele de informatica: profilul informatica. 7.Liceele de metalurgie: profilul metalurgie. 8.scolile normale: profilul Invatamant prescolar, Invatamant primar. 9.Liceele de arta: profilul muzica, arte plastice, decorative si ambientale, coregrafie. 10.Liceele cu program de educatie fizica si sport: profilul educatie fizica si sport. 11.Liceele militare. 12.Liceele Ministerului de Interne. 13.Seminarii teologice liceale.

Domenii


Click here to access the EduSoft website