Rocarta-online

Husi


[Cuprins]

Date generale si istorice

Municipiu, in Judetul Vaslui, cu 32800 locuitori, situat in depresiunea cu acelasi nume, in zona de contact cu Podisul Central Moldovenesc si cu Dealurile Falciului, 115-120m alt.

Vedere panoramica Husi

Vestigiile arheologice dovedesc locuirea vetrei sale inca din neolitic, iar tezaurul monetar din sec. III-II i.Cr. atesta existenta unei asezari stabile si bine dezvoltate in epoca geto-daca. Mentionata ca targ in sec. XV, localitatea se afirma ca un principal oras si centru viticol al Moldovei in 1835. Astazi, orasul Husi este un centru economic de importanta regionala, cu unitati industriale din ramurile tricotajelor, lemnului, alimentara, precum si un centru viticol si vinicol de renume.

Turism

Principalele obiective turistice sunt: - Biserica Episcopala, construita in 1592 (pe locul Curtii Domnesti, edificata de Stefan cel Mare - 1495), distrusa de tatari in 1711 si recladita dupa 1750, reparata in 1889, cand a fost pictata de pictorul Gheorghe Tattarescu; - Casele episcopale refacute in 1849, sunt, de asemenea, amplasate pe locul vechii Curti Domnesti a lui Stefan cel Mare; - Muzeul Orasenesc Dimitrie Cantemir expune interesante piese culese din orizontul local, de etnografie (tesaturi, unelte de munca traditionale), de arheologie si istorie, de arta si de stiintele naturii.

Regiunea inconjuratoare

- Padurea Dobrina, cu arbori seculari, loc de recreere si agrement; popas turistic; - Dranceni, localit. rurala, statiune balneoclimatica sezoniera, cu ape minerale sulfuroase, bromurate si iodurate, recomandate in cura externa pentru tratarea afectiunilor aparatului locomotor, sistemului nervos, ginecologice; in apropiere, Movila Rabaia, un urias tumul funerar considerat ca existand din sec. I i.Cr.

Domenii


Click here to access the EduSoft website