Rocarta-online

Bibescu, Dimitrie


[Cuprins]

(1750-1831). Mare vornic si apoi mare logofat. Important rol politic in timpul domniei lui Grigore Dimitrie Ghica (1822-1828). Vezi Bibescu!

Domenii


Click here to access the EduSoft website