Rocarta-online

Balti


[Cuprins]

Vedere din mun. Balti

Judet in partea central-nordica a Republicii Moldova, la granita cu Romania; 2,92 mii km patrati; 411 mii loc. Resedinta: municipiul Balti. Orase pr.: Falesti, Glodeni, Rascani, Sangerei. Relief deluros in vest si de campie in E. Vegetatie: paduri de foioase, plantatii de pomi fructiferi. Rauri: Prut (cu afluentii Camenca, Garla Mare) si Raut (cursul mediu, cu afluentii Ciulucul Mare, Ciulucul de mijloc). Exploatari de calcar, argile nisipuri. Industrie usoara (masini si utilaje tehnologice, mobila, blanuri, textile, confectii, conserve, uleiuri, vinuri, coniacuri, produse din carne si panificatie, lactate, s.a). Zona agricola (grau, porumb, sfecla de zahar, cartofi, legume); pomicultura; cresterea animalelor. Universitate, teatru, muzee. Monumente ale naturii (Suta de movile s.a). Situri preistorice, urme de asezari rurale din evul mediu.

Domenii


Click here to access the EduSoft website