Reviste academice - Revista EduSoft

Din anul 2010 edităm și publicăm 3 reviste academice pentru specialiștii din întreaga lume. Aceste reviste sunt indexate de numeroase servicii de indexare (baze de date internaţionale), precum EBSCO, DOAJ, Google Scholar, CitySeerX etc. Revistele noastre sunt interdisciplinare și cuprind 3 arii științifice principale:

BRAIN: Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience (Cercetare amplă în domeniul inteligenței artificiale și al neuroștiinței),

ISSN: 2067-3957, E-ISSN: (1-4 numere pe an, în limba engleză)

Scopul acestei reviste este acela de a crea conexiuni între cercetători din domenii științifice aparent diferite, precum neurologie și informatică. De fapt, revista cuprinde numeroase teme, cum ar fi inteligența artificială, știința cognitivă și neuroștiința, al căror punct comun constă în studiul creierului și al funcțiilor sale inteligente.

BRAND: Broad Research in Accounting, Negotiation, and Distribution (Cercetare amplă în contabilitate, negociere și distribuție)

E-ISSN: (1-2 numere pe an, în limba engleză)

brand_logo

Scopul acestui jurnal este de a crea o agora a specialiștilor în economie, în științe sociale li politice. Publicăm articole de la experți în diferite domenii științifice și practice, precum contabilitate, marketing, management, economie, comerț, legea comerțului, finanțe, operațiuni de cercetare, optimizare, teoria grafurilor, teoria jocului, vot, comunicare politică, sociologie etc.

LiBRI: Linguistic and Literary Broad Research and Innovation (Cercetare și inovație lingvistică și literară),

ISSN 2068-0627 (ocazional, în limba engleză sau franceză)

LIBRI este un jurnal internațional destinat specialiștilor în lingvistică literatură, studii culturale și alte domenii înrudite. Articolele acceptate trebuie să fie lucrări originale și nepublicate în altă parte, scrise în limba engleză sau franceză.