Platoul carstic Padiș – o impresionantă arie peisagistică din Apuseni[:en]Padis Karst Plateau – an Impressive Landscaping Area

[:ro]

Date generale

Acest platou (din judeţui Bihor) este situat la 1200-1400 m alt. și constituie una dintre cele mai prețioase, mai fastuoase, mai impresionante arii peisagistice ale Munților Apuseni din Carpații Românești, fiind înzestrat cu o bogata și variata gamă de fenomene carstice. Printre acestea se remarcă, prin mareție și frecvență, dolinele, izbucurile, cheile, peșterile, avenele și văile oarbe. Această arie turistică este declarată rezervație naturală și are o suprafață de 460 hectare. Din cabana Padiș, situată la altitudinea de 1280 metri, se poate ajunge spre toate obiectivele turistice. Cabana este construită sub vârful Biserica Moțului.

Spre Cetatea Radesii (http://turism.truezone.ro)
Spre Cetatea Radesii (http://turism.truezone.ro)

Principalele atracții turistice

  • Cetățile Ponorului, alcătuite din numeroase ponoare și doline, dintr-un izbuc a cărui apă formează un pârâu ce străbate Poiana Ponorului (o mică depresiune) și apoi dispare în mai multe scorburi, o gură de peșteră în care se află un curs subteran de râu etc;
  • Cetatea Radesii, cu impresionante forme carstice, între care locul principal îl ocupă Peștera Radesii, cu o intrare monumentală sub forma unui portal ogival înalt de 10 metri. În tavanul peșterii sunt cinci spărturi ce funcționează ca adevărate ferestre, prin care pătrunde lumina zilei, iar ieșirea se face pe un culoar îngust, ce comunică în exterior cu un defileu larg de aproape 50 metri; un circuit turistic, numit Circuitul Galbenei, facilitează vizitarea unor deosebite forme de relief și fenomene carstice: Valea Brădetului, Valea Izbucului, Poiana Ponor, În Cetăți, La Balcoane, Valea Cetăților, Vârful Răchita etc.;
  • Groapa de la Bârsa este o depresiune în cadrul Platoului Padiș, drenată de un mic pârâu, cu o înfățișare deosebit de pitorească, la marginea căreia se află peștera Ghețarul Bârsa. La 14 km de cabana Padiș se află un platou carstic, numit Lumea Pierdută, foarte sălbatic, cu numeroase și dificile avene, doline, văi oarbe etc.

[:en]

General Data

This plateau (from Bihor county) is situated at a height of 1200-1400 m, and it constitutes one of the most precious, fancy, and impressive landscape area of the Apuseni Mountains and the Romanian Carpathians, possessing a rich and diversified range of karst phenomena. Among these can be noted by their greatness and frequency the sinkholes, keys, caves, potholes, and blind valleys.

Spre Cetatea Radesii (http://turism.truezone.ro)
To Radesii Citadel (http://turism.truezone.ro)

This touristic area is declared to be a natural reservation with a surface of 450 ha. From the Padis cottage, situated at an altitude of 1280 m, one may get to all the touristic places. The cottage is built under the top of the Motului Church.

 

The main touristic attractions

  • The citadels of Ponor, made by numerous sinkholes from a spring whose water forms a stream which crosses the Glade of Ponor (a small depression), and then it disappears in many hollows, a cave mouth in which a subterranean watercourse can be found etc.
  • Radesii Cotadel, with impressive karst forms, between which the main place is occupied by the Radesii Cave, with a monumental entrance shaped as a gothic portal high of 10 m. The cave’s ceiling has five breaches that function as true windows through which daylight penetrates, and the exit is made on a narrow corridor which communicates on the exterior with a large defile of almost 50 m. A touristic circuit named the Circuit of The Yellow One facilitates the visiting of some special landforms and karst phenomena: The Valley of Bradet, The Valley of Izbuc, Ponor Glade, In Citadels, At the Balconies, The Citadels Valley, Rachita Peak etc.
  • The Pit from Barsa is a dingle within the Padis Plateau, drained by a small stream, with an extremely picturesque appearance, at the edge of which lies Ghetarul Barsa Cave. AT 14 km away from the Padis cottage there is  a karst plateau named The Lost World, which is very wild, presenting numerous and difficult potholes, sinkholes, blind valleys etc.

[:]


Publicat

în

,

de către