Palatul Cuza din Ruginoasa - Revista EduSoft

Palatul Cuza din Ruginoasa

Palatul_de_la_Ruginoasa1Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi are onoarea de a cuprinde în perimetrul său de activitate culturală Palatul domnitorului Alexandru Ioan Cuza de la Ruginoasa, construit în anul 1804. Aparţinând iniţial familiei Sturdza, edificiul este dedicat actualmente memoriei domnului Unirii. Acesta a fost trecut în lista monumentelor istorice din judeţul Iaşi în anul 2004.

Datele istorice furnizează informaţii conform cărora aflăm că la sfârșitul secolului al XVII-lea, familia boierească Sturdza cumpără moșia de la Ruginoasa de la Duca-Vodă, fiind stăpână aici aproape 200 de ani. Proprietarul acesteia era, mai precis, vistiernicul Săndulache Sturza, care, având un dezvoltat spirit întreprinzător, îl angajează în anul 1804 pe arhitectul vienez Johann Freiwald, în scopul de a reconstitui vechea casă boierească a moşiei, lucrările de construcţie fiind finalizate în perioada 1 mai 1813 – 30 aprilie 1814.

Boierul Săndulache Sturdza angajează, de asemenea, pe grădinarul german Mehler, însărcinat cu amenajarea unui parc cu alei străjuite de statui şi a unui iaz împrejmuit de salcii, care să înconjoare noul palat. Freiwald consolidează Palatul de la Ruginoasa în stil neoclasic, specific arhitecturii civile din acea epocă a Moldovei. O biserică de conac îşi face apariţia, în anul 1811, în spatele palatului. O frumoasă descriere a domeniului boieresc se desprinde din paginile povestirii Scrisoare I (Plimbare), de Costache Negruzzi. Aproape de Târgul-Frumos sunt încântătoarele domenii ale Ruginoasei. Călătorul, primind aici ospitalitate, uită necazele unui supărător drum. El pare că se trezește transportat ca prin farmec într-un castel descris de Walter Scott, unde găsește, pe lângă mărirea feodalității, gospodăria Poloniei și eleganța Franței; și dacă vechii noștri boieri – sprijeni a patriei și a tronului – ar fi avut idee de arta heraldică, negreșit n-ar fi uitat a scrie pe scutul lor deviza vechii Engliteri Dieu et mon droit.
Moştenit ulterior de către logofătul Costache Sturdza, palatul este refăcut în stilul neogotic păstrat până în zile noastre, lucrare ce aparţine arhitectului Johann Brandel. În anul 1857, fiul lui Costache Sturdza, vornicul Alexandru Sturdza, realizează un împrumut bancar, ipotecând palatul şi moşia Ruginoasa. Întrucât acesta nu a respectat termenele de plată, întreaga moşie este scoasă la licitaţie. Astfel, în vara anului 1862, palatul este răscumpărat de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, care a iniţiat imediat un proces de reabilitare a construcţiei. Soţia acestuia, Doamna Elena Cuza, este cea care s-a bucurat cel mai mult de această impresionantă locuinţă şi cea care a angajat meșteri pentru repararea clădirii și grădinari germani pentru refacerea parcului din jurul castelului. Piesele de mobilier au fost comandate din Paris, scara centrală a fost îmbrăcată în marmură, pereţii au fost tapetaţi cu mătase, iar sălile au fost împodobite cu policandre de o înaltă preţiozitate.

Conform dispoziţiilor testamentare ale lui Al. I. Cuza, moșia și palatul de la Ruginoasa au fost donate Spitalului Caritatea din Iași, ce a amenajat în cadrul palatului un spital de copii ce poartă numele domnitorului, iar o parte din mobilier a fost donat Muzeului Militar. Pe perioada Primul Război Mondial, Palatul de la Ruginoasa a servit ca spital militar. Odată intrat în proprietatea Regiei C.F.R., aici a fost amenajat un spital T.B.C., clădirea suferind intense degradări în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Între anii 1967-1978, palatul a fost apropae integral refăcut, însă lucrările de amenajare au fost abandonate, din lipsa de fonduri.

În anul 1979 s-a conturat o nouă iniţiativă de reabilitare, urmând ca în 1982 să aibă loc inaugurarea oficială a Muzeului Memorial Alexandru Ioan Cuza, cuprinzând o secție de istorie și una de etnografie. Lucrările de reconstituire au constat, mai exact, într-o bibliotecă, unde au fost aduse cărţi frantuzeşti, o sufragerie în stil gotic (astăzi mai pot fi observate două etajere-dulap, prevăzute cu barometru și cu o pendulă, iar pe masa acoperită cu olandină albă sunt expuse tacâmurile din argint sau alpaca, farfurii din porțelan de Sèvres, pahare de cristal de Baccarat, toate având stema Principatelor Unite), salonul Elenei Cuza (cu mobilă de tip Louis Philippe), dormitorul Elenei Cuza (cu piese de mobilier stil Renaștere) și dormitorul domnitorului.

Inspirat din romantismul german, Palatul de la Ruginoasa prezintă elemente asemănătoare cu Palatul Sturdza de la Miclăușeni. Această monumentală clădire, în perioada 2006-2010, a fost inclusă în programul de restaurare în cadrul Proiectului Guvernamental Reabilitarea Monumentelor Istorice din RomâniaF/P 1562 (2006) cu finanţare de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Această etapă a fost urmată de faza de reamenajare a expoziţiei de bază la standardele europene contemporane, în ideea de a ghida vizitatorul în atmosfera aristocraţiei veacului al XIX-lea.

Adelina-Mihaela Poenaru