Muzeul Ouălor Încondeiate Lucia Condrea – arta românescă pe plan internaţional

oua_lucia_condrea2Lucia Condrea  reprezintă un nume cu rezonanţă pe plaiurile bucovinene din Moldoviţa, datorită harului deosebit ce s-a revărsăt asupra îndeletnicirii sale strămoşeşti de a încondeia ouă. Membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România, Lucia Condrea a fost distinsă cu numeroase premii în cadrul expoziţiilor şi saloanelor de artă internaţionale.

Cu gingăşie şi căldură, meşteşugul închistririi ouălor este valorificat de talenta artistă printr-o paletă diversificată de tehnici. Privit cu multă dragoaste, oul devine pentru Lucia Condrea oglinda binecuvântării divine şi mărturia incontestabilă a talentului, delicateţei şi pasiunii pe care aceasta le implică în migăloasa îndeletnicire.

Simbolurile vechi, precreştine se regăsesc în teritoriile locuite odinioară de huţuli, printre care s-a numărat şi Moldoviţa, traversând secole întregi pentru a-ş găsi sălaş în meşteşugul practicat de artistă chiar la ea acasă. Astfel, în 2007, Lucia Condrea a inaugurat în propria locuinţă un muzeu ce-i poartă numele – un univers în care pluteşte autenticitatea creatoare şi conduita folclorică autohtonă. Iniţiativa a apărut ca o consecinţă firească a dorinţei de a face cunoscută spectaculozitatea acestei trude artistice şi de a transmite generaţiilor următoare graţia şi frumuseţea exemplarelor unicat ce-i poartă semnătura.

În cele 56 de vitrine ale Muzeului Ouălor Încondeiate Lucia Condrea, ce se extinde pe suprafaţa a două nivele, cele peste 5000 de exponate îşi dansează culorile şi-şi reflectă măreţia podoabelor, structurate fiind pe 3 secţiuni: lucrările unicat ale Luciei Condrea, de altfel, cele mai numeroase dintre exponate, ouă încondeiate foarte vechi, colecţionate din localităţile locuite de etnia huţulă, colecţia internaţională, ce cuprinde exponate culese de către artista Lucia Condrea de la creatori răspândiţi prin toate colţurile lumii.

oua_lucia_condrea1

Bijuteriile ovoidale realizate de către faimoasa artistă sunt rezultanta a şapte tehnici pe care aceasta cu măiestrie le aplică. Dacă cea dintâi este tehnica tradiţională a batik-ului, perfecţionată de-a lungul timpului, celelalte şase maniere de a lucra constituie tehnici de natură autentică, personală, ducând la împodobirea unor ouă de o încântătoare dibăcie. Prin urmare, viziunea sa originală a dus la crearea unor tehnici, precum: ceara colorată în relief, grafica în tehnica batik-ului (alb-negru), dantelărie (cusăturile strâvechi româneşti transpuse pe coaja ouălor), tehnica lucrărilor de antichitate, ce presupune o mare complexitate, prin combinarea artei marocane cu cea huţulă, lucrări abstracte, moderne şi utilizarea cearei de albine şi a pigmenţilor naturali pentru a transpune pe exponate vechile ţesături huţule. Aceste inovaţii creatoare i-au sporit măreţia meşteşugului practicat, ele trecând sub eticheta de Arta Condrea.

Lucia

Cu experienţa a 112 expoziţii internationale din 11 ţări, Lucia Condrea a devenit un nume de referinţă în â1ndul celor mai valoroşi artişti de talie internaţională, exponatele sale găsindu-şi sălaş în cele mai mari muzee ale lumii şi în numeroase case regale. Bogăţia stilistică a coloritului şi a elementelor aplicate de către aceasta incifrează un univers arhaic plin de simboluri şi credinţe stăvechi, inspirate din diversitatea fragmentelor de folclor regăsite în spaţiul bucovinean: costume populare, ştergare, feţe de masă şi pernă, cusături, ţesături de pat şi perete etc. Artista se dovedeşte, deci, o sursă inepuizabilă de idei şi concepţii creatoare, menite să aducă un plus de armonie în peisajul folclorului românesc.

Adelina-Mihaela Poenaru