Muzeul ouălor din Ciocăneşti — tradiţia trebuie preţuită

ouMeşteşugul încondeierii ouălor e ridicat la rangul de artă, prin măiestria şi bogăţia creatoare ce se transpun în micul obiect îmbogăţit cu elemente tradiţionale de o delicată frumuseţe. Metaforă a existenţei umane şi simbol al tradiţiei noastre populare, oul este îmbrăcat pe plaiurile bucovinene într-o diversitate de modele şi culori închegate în conştiinţa folclorică a românului.

Bucovina îşi reflectă printr-o gamă largă de tradiţii şi obiceiuri istoria şi credinţa strămoşească, iar meşteşugul încondeierii ouălor constituie unul dintre elementele semnificative în fondul popular pe care aceasta îl valorifică. Astfel, încă din anul 1990, în Ciocăneşti, județul Suceava, această îndeletnicire magică îşi pune amprenta asupra spiritualităţii săteşti, iar dintre promotorii spectauloasei ocupaţii autohtone s-a înscris şi Dumitru Giosan, secretarul comunei la vremea respectivă şi iscusit meşter al împistritii ouălor.

Muzeul Naţional al Ouălor Încondeiate, înfiinţat pe aceste meleaguri în anul 2007, din iniţiativa administraţiei locale, devine un univers expoziţional, ce oglindeşte un grandios spectacol de creativitate şi culoare. Dacă, în primă fază, sediul acestuia se afla în centrul aşezării, într-o clădire de lemn, găzduind atât ouă încondeiate, cât şi obiecte de preţ ale tradiţiei populare zonale, în anul 2014 Muzeul Naţional al Ouălor Încondeiate a fost separat de colecţia etnografică, spre a-şi dobândi independenţa culturală în incinta Casei de Cultură Florin Gheuca Ciocăneşti.

O fermecătoare expoziţie stă astăzi la dispoziţia iubitorilor de folclor. Colecţia celor peste 3000 de ouă încondeiate aparţine deopotrivă meşterilor din Bucovina şi din alte regiuni ale ţării, precum Rădăuţi, Câmpulung Moldovenesc, Dorna Candrenilor, Poiana Stampei, Moldoviţa. Exponatele reprezintă dovada vizibilă şi palpabilă a unei măiestrii autentice, unele având o vechime de zeci de ani. Ghervan Oltea este numele celui care a integrat în acest impresionant spaţiu al celebrării creativităţii autohtone cel mai vechi exponat, ce datează din 1941.

Patru expoziţii sunt călăuza turistului în spiritualitatea tradiţională a românului meşteşugar şi talentul său deosebit:

Colecţia Dr. Anton Setnic — îi este dedicată o întreagă cameră ce include informaţii despre modelele, culorile, tehnicile, autorul şi zona din care provine fiecare exponat. Doctorul fiziolog Anton Setnic are meritul de a fi promovat tehnica golirii ouălor de conţinut, iar ouăle împistrate de acesta pot fi astăzi admirate în casete pirogravate şi pictate chiar de el;

Expoziţia de ouă încondeiate premiate — inovaţia şi autenticitatea rezidă în duprafaţa fiecărui exponat împodobit cu elemente alese. Aceste ouă au fost premiate în cadrul ediţiilor anterioare ale Festivalului Naţional al Ouălor Încondeiate;

Expoziţia Tradiţie, valoare sacră — cuprinde ouă încondeiate de către elevi în cadrul concursului interjudeţean organizat. Întrucât una din valorile pe care se fundamentează conştiinţa populară a comunităţii din Ciocăneşti este aceea de a stimula interesul tinerilor fată de această străveche îndeletnicire, de a-i integra într-un univers creator autentic şi a perpetua tradiţia, cei care stăpânesc arta încondeierii ouălor sunt motivaţi printr-o expoziţie dedicată în întregime lor.

Expoziţia de ouă încondeiate destinate vânzării — preţioşi meşteri locali îşi reuneasc aici creaţiile artistice, ce nu sunt doar ouă încondeiate cu talent şi măiestrie, ci o paletă largă de trăiri, emoţii, credinţe şi sentimente transpuse în coaja acestor mici şi graţioase bijuterii populare.

Tradiţia îşi sună de veacuri ecoul în mintea meşteşugarilor pasionaţi de folclor şi astfel se naşte o armonie a culorilor şi a tehnicilor, ce pătrund dincolo de privire, sprea calea inimii şi ochiul minţii scufundate într-un univers arhaic  spectaculos.

Adelina-Mihaela Poenaru


Posted

in

,

by