Muzeele – de la Polul Sud la Polul Nord

Arta își găsește locul – așa cum este și firesc – în special în cadrul muzeelor. De ce muzeele, deși par comune, pot fi atât de diversificate, de diferite? Fiecare muzeu oferă ceva aparte, însă în lume există câteva care au un specific propriu, unicat. În paragrafele următoare aveți oportunitatea de a vedea care ar fi o parte dintre acestea!

Muzeele din Noua Zeelandă sunt pline de comori ale artei Pacificului. Imensa varietate și trăinicie peste secole a meșteșugarilor polinezieni, malanezieni și maori sunt larg ilustrate prin măști, giuvaeruri și prore de canoe, sculpturi pentru case, arme de ceremonial sau statui ale strămoșilor. Pornind de la ideea că aceste bogății nu pot fi admirate decât de localnici, editura engleză „Oxford University Press” a elaborat un volum în care sunt reproduse o parte a acestor comori.

Această lucrare solicită atenția prin acuratețea reproducerilor și prin descrierea amănunțită a tuturor obiectelor născute din migală și fantezia oamenilor din Pacific.

Oameni din era glacială, la vânătoare de mamuți; indieni în jurul focului de tabără; neguțători, orientali și locuitori ai peșterilor împodobindu-și cu fresce „căminul”; răpirea frumoasei Elena și Diogene dialogând cu marele Alexandru; vrăjitoare în Noaptea Valpurgiei și împăratul Maximilian călărind un superb exemplar cabalin!

Toate acestea sunt făpturi miniaturale, interpretând istoria civilizației universale! Costumele, uneltele, armele lor și întreaga ambianță sunt imitate cu absolută fidelitate istorică. Grupate în două sute de diorame, după criterii riguros științifice, ele constituie obiectul unui muzeu unic: muzeul figurilor de cositor din Kulmbach.

Apărând pentru prima dată în jurul anului 1578 și devenind în scurt timp „jucăriile” preferate ale copiilor, figurile de cositor, pictate în culori vii, fiecare amănunt găsindu-și corespondent în atmosfera de epocă, au devenit astăzi prea valoroase pentru a rămâne simple jucării. Ele constituie pentru colecționarii pasionați autentice documente ale istoriei civilizației, o întreagă industrie – cum sunt cele șase turnătorii de cositor specializate – oferind, fie experților în materie de istorie, fie amatorilor de scene de inspirație literară – serii complete, executate fără cusur.

În Berlin, pe râul Spree, apare marele complex de clădiri „Insula muzeelor”, renumită în lumea întreagă. În aripa sudică a muzeului Pergamon se află secția de antichități din Asia de Sud-Vest, punct central de atracție al colecției berlineze, de artă considerată, ca importanță, a treia asemenea colecție după cea din British Museum din Londra și Louvre din Paris.

„Insula Muzeelor” – Râul Spree

La muzeul din Grenoble este expus un tablou uriaș. El a fost pictat de francezul Jean Dewasne. Tabloul are o lungime de 150 metri și o înălțime de 8 metri. Artistul a avut nevoie pentru crearea lui de circa 300 de vopsele.

Pablo Picasso a dăruit muzeului din Skopje – Macedonia lucrarea sa, „Cap de femeie”, pictată în anul 1963.

Ermitajul din Sankt Petersburg este vizitat anual de câteva milioane de oameni. Cuvântul „ermitaj” vine de la grecescul „eremites”  = „pustnic”, cum erau numiți asceții din Antichitate și Evul Mediu care se retrăgeau într-o peșteră sau într-o pădure. Mai târziu, prin extensia dată acestei accepții a noțiunii, au fost numite ermitaje vilele construite în afara orașelor, pavilioanele izolate în parcurile unor castele, casele singuratice și palatele mici în care suveranii sau oamenii bogați puteau să se retragă temproar, departe de tumultul zgomotos și obositor al capitalelor.

Muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg

Împărăteasa Ecaterina a II-a a Rusiei a avut și ea un astfel de palat, construit între anii 1743-1754. La jumătatea secolului al XVIII-lea, au început a fi numite ermitaje câteva săli din incinta Palatului de iarnă din Petersburg, care adăpostea o colecție particulară de opere de artă ale țarinei. Iar ulterior au căpătat acest nume diferitele muzee construite pe lângă Palatul de iarnă și întreg ansamblul arhitectonic ținând de acesta. Astăzi, Ermitajul – care funcționează în fostul Palat de iarnă al țarilor – este unul din cele mai celebre muzee din lume.

La Mauerbach, în Austria, a luat ființă unul dintre cele mai originale muzee din lume, Muzeul de sculpturi, lăcaș care va adăposti reproduceri și mulaje ale principalelor monumente ale artei universale, ale căror originale, în unele cazuri, au dispărut. Principala sursă a lucrărilor pe care le va poseda muzeul din Mauerbach provine din colecțiile fostului Muzeu al pietrei, al Academiei de arte frumoase din Viena și din colecțiile fostului palat imperial al Austro-Ungariei. Printre cele mai deosebite originale care au fost expuse se află o statuie de marmură a lui Nike și două busturi ale lui Cezar, iar printre copii pot fi admirate, între alte exponate, Poarta leilor din Mycene, Pietà, Capul lui David.

În Suedia, pentru a da și orbilor posibilitatea de a aprecia opere de artă, organizația orbilor, în colaborare cu un muzeu din Stockholm, a inaugurat o expoziție de pictură cu caracter permanent, în care se permite vizitatorilor să pipăie exponatele.

Tudor Chelariu


Publicat

în

de către