Maria Manoliu-Manea – lingvista americană cu rădăcini românești

O țară este bogată, nu prin suprafața de necuprins sau prin bogățiile naturale pe care le posedă, ci prin oamenii deosebiți pe care-i naște și care-i cântă numele prin lume.

România e o țară care a pornit în lume nenumărate personalități cu renume mondial, care au spus cu mândrie că le e român sângele ce le pulsează prin vene și că oricât de atrăgătoare și dragă nu le-ar fi o altă țară, gândurile îi poartă de cele mai multe ori pe aceste meleaguri mioritice.

Maria Manoliu-Manea este și ea o fiică a neamului care-și poartă prin lume patria lipită de suflet.

Maria Manoliu Manea - "Structuralismul Lingvistic" (1973)
Maria Manoliu Manea – „Structuralismul Lingvistic” (1973)

Născută în 1934 la Galați, Maria Manoliu-Manea, lingvist american de origine român s-a simțit încă de mică pătrunsă de dragostea pentru graiul matern, atât de dulce, cald și mângâietor, numai bun de uns pe suflet.

Urmându-și vocația, absolvește Colegiul „Notre Dame de Sion”, a Liceului „Mihail Kogălniceanu” din Galaţi, iar în 1955 Facultatea de Filologie din Bucureşti.

Și-a dedicat întreaga activitate culturii scrisului, fiind redactor la ESPLA între anii 1955-1957.

În 1967, lingvista de origine română își ia doctoratul în litere cu o teză despre Sistematica substitutelor din româna contemporană standard. Dar, nu s-a oprit aici, continuându-și specializarea în filologie hispanică la Malaga, Spania.

Primii lauri ai succesului i-a primit însă acasă, devenind cercetător științific la Institutul de Lingvistică al Academiei Române(1960-1964), iar mai târziu Membru al Academiei Româno-Americane, al Societăţii de Lingvistică din Bucureşti, al Societăţii de Lingvistică Romanică din Strasbourg.

Și-a desăvârșit cariera științifică la Facultatea de Limbi Romanice a Universității din București, unde a fost asistent între anii 1957-1962, lector între anii1962-1968 și mai apoi conferențiar în 1968-1977.

Cunoscând cultura lingvistică a multor alte popoare, între anii 1972-1979 este visiting professor la Universitățile din Chicago și California.

Din 1979, această distinsă doamnă a cuvântului este profesor la Catedra de Franceză și Italiană din cadrul Universității California din Davis.

Maria Manoliu-Manea - "Discourse and Pragmatic Constraints on Grammatical Choices"
Maria Manoliu-Manea – „Discourse and Pragmatic Constraints on Grammatical Choices”

De mână cu cuvântul, doamna Manoliu-Manea a fost și membru în câteva colegii de redacţie ale unor publicaţii de profil: „Revue Roumaine de Linguistique”, „Studii şi Cercetări Lingvistice”, „Revue Romane de Copenhague” etc.

În lada cu zestre spirituală a doamnei Maria Manoliu-Manea, stau așezate frumos mai multe lucrări de o valoare incontestabilă, pe care le-a brodat din firele nemuririi, atât pe plaiurile natale, cât și în străinătate.

Membru în colegiile de redacţie ale unor publicaţii de profil: „Revue Roumaine de Linguistique”, „Studii şi Cercetări Lingvistice”, „Revue Romane de Copenhague” etc.

Suntem mândri că oamenii ridicați din mijlocul acestui popor, cresc valorile culturale ale neamului și pe alte tărâmuri, ori tocmai asta înseamnă să fii un om de valoare, să dăruiești din experiența ta și altora, la fel cum face și Maria Manoliu-Manea.

Cristina Morari