Lectura pecetluieşte raţiunea

lecturaLectura ar putea fi un mijloc de alimentare spirituală continuă, nu numai un instrument de informație sau de contemplație, afirma cu tărie Mircea Eliade, şi cu siguranţă există încă persoane care deţin aceeaşi percepţie. Dar oare tinerii… cum privesc ei lectura? Cât de mult conştientizează importanţa acesteia?

Încă din clasele mici, când am început să buchisim literele abecedarului, am fost îndemnaţi temeinic să ne aventurăm în universul lecturii, în funcţie de progresele şi capacităţile intelectuale specifice fiecărei vârste. Şcoala, a cărei misiune strict educativă este incontestabilă, a încercat întotdeauna să îndrume elevii către formarea unor deprinderi de autperfecţionare şi autoinstruire, menite să le dezvolte armonios capacitatea de a raţiona. În acest context, este evident faptul că mijlocul optim de îmbogăţire a cunoştinţelor şi dezvoltare a capacităţilor de exprimare printr-un vocabular diversificat l-a constituit în permanenţă universul cărţilor.

Lectura este primordială în modelarea personalităţii şi judecăţii viitorului adult, reprezentând o cale de a dobândi, pe de o parte, gândirea creativă, iar pe de altă parte o serie de noţiuni referitoare la diverse sfere de cunoaştere: religie, morală, artă, cultură, societate, istorie, educaţie, profesie etc. Toate informaţiile captate din paginile cărţilor se convertesc într-un sistem de valori, de principii, de atitudini, de concepţii ce-l ajută pe tânăr să-şi contureze o imagine proprie asupra realităţii şi să fie capabil de a găsi soluţii în confruntarea dificultăţilor pe care experienţele de viaţă le impun.

Existând o varietate de creaţii literare, aparţinând unor diferite genuri şi specii literare, tânărul cititor are astfel acces la o sferă largă de cunoştinţe, ce pot fi integrate orizontului său de percepţie. Însă, prin lectură nu se urmăreşte numai sculptarea echilibrată a raţiunii şi optimizarea proceselor de gândire, ci şi formarea unor procese afective, dezvoltarea anumitor emoţii şi implementarea unor trăsături de caracter aflate în concordanţă cu etica socială.

Pentru a atinge, însă, aceste obiective, este esenţial ca elevul să fie orientat dincolo de convenţionalul sau superficialul act de lectură, spre descifrarea sensurilor cu acea vibraţie lăuntrică. Aşadar, când acesta întâmpină dificultăţi de înţelegere a mesajului transmis de creaţia literară, importantă este susţinerea, înlesnirea procesului de decodare şi înţelegere, spre a edifica interesul pentru lectură şi a contura sensibilitatea sa estetică.

Aşadar, deşi auzim adesea această frază şi o percepem deja ca pe un clişeu, lectura se dovedeşte a fi totuşi un izvor nesecat de cunoaştere, ce-şi impune definitiv amprenta asupra activităţilor şi conduitei tinerilor aflaţi în formare. O serie majoră de abilităţi comunicaţionale şi creative sunt îmbunătăţite, ajutând categoric la lărgirea orizontului cultural şi atitudinal al fiecărui individ.

Adelina-Mihaela Poenaru