Karl Marx – fondatorul marxismului

Sociologul Karl Heinrich Marx

Karl Heinrich Marx s-a născut pe 5 Mai 1818 în Germania. A fost istoric, economist, fondator al materialismului dialectic și al socialismului științific. Karl_Marx_001A introdus în științele sociale ale vremurilor sale o nouă metodă de anchetă, noi concepte, precum și un număr de ipoteze îndrăznețe pentru a explica creșterea, dezvoltarea și declinul anumitor forme de societăți. Marx a fost un om de acțiune, un revoluționar al cărui crez politic era greu de descifrat în raport cu investigațiile sale științifice și adepții săi. Sociologia marxistă a fost una dintre principalele lupte în conflictul dintre știința obiectivă și angajamentul politic.

La vârsta de 17 ani, Marx s-a înscris la drept la Universitatea din Bonn, iar mai apoi a studiat filozofia la Universitatea din Berlin. A fost redactorul revistei „Gazeta Renană” („Rheinische Zeitung”), în care și-a exprimat părerea despre democrația revoluționară. Printre subiectele pe care Marx le-a abordat, se remarcă cele ce vizează analiza critică a economiei politice, unde a aprofundat problema înstrăinării și dezumanizării omului în condițiile societății capitaliste.

În 1843 Karl Marx a început să analizeze economia politică, studiu pe care îl va urmări toată viața. Va publica mai apoi lucrarea în 3 volume numită „Capital”, unde vorbește despre cele 3 influențe ale Marxismului: didactica lui Hegel, socialismul francez utopic și economia engleză. El a încercat mereu să înțeleagă mecanismele interne ale capitalismului. În mintea lui se formase deja o schiță a marxismului. Așadar, a scris manuscrise pe teme economice și filozofice, în care a detaliat noua sa teorie economică.

În 1845, datorită unor probleme pe care le întâmpină cu guvernul german, Marx emigrează în Belgia, la Bruxelles. Aici îl întâlnește de Friedrich Engels, un socialist exilat, cu care Marx va colabora în vederea publicării unei cărți ce tratează conceptul de materialism istoric în ideologia germană.

În 1847 se înscrie în Liga Comuniștilor, unde captează admiraţia tuturor. Aici, împreună cu Engels și alți socialiști pune bazele ideilor sale de căpătâi asupra politicii, a gândirii marxiste.

Marxismul și Marxianismul

Marxismul se referă la ideile lui Marx așa cum au fost interpretate de Vladimir Ilici Lenin și de ideologiile oficiale ale statelor socialiste.

Marxianismul tratează punctele de vedere ale lui Marx însuși, ceea ce ar fi crezut și afirmat el, fără distorsionarea produsă de către interpretarea leninistă.

Marxismul sau socialismul ştiinţific este denumirea dată sistemului de idei elaborate iniţial de Karl Marx şi Friederich Engels. În totalitatea lor, aceste idei formează o bază teoretică pentru lupta clasei muncitoare în dobândirea unei forme superioare de organizare a societăţii umane, socialismul. În timp ce concepţiile marxismului au continuat să fie dezvoltate şi îmbogăţite de experienţa istorică a clasei muncitoare însăşi, ideile fundamentale au rămas neschimbate, oferind o fermă fundaţie a mişcării muncitoreşti contemporane. Nici înainte şi nici după viaţa lui Marx şi Engels nu au fost elaborate teorii mai avansate, mai profunde sau superioare, mai ştiinţifice  sau capabile să explice evoluţia societăţii şi rolul clasei muncitoare în această evoluţie.

Metoda marxistă oferă o vedere mai bogată, mai completă, atotcuprinzătoare a societăţii şi vieţii. În general, înlătură vălul de mister în înţelegerea dezvoltării omului şi umanităţii. Filozofia marxistă explică faptul că forţa conducătoare a istoriei nu este un supra-om sau ceva supra-natural, ci este rezultatul dezvoltării forţelor de producţie însăşi (industria, ştiinţa, tehnica etc.). În ultima analiză, economia este ceea ce determină condiţiile de viaţă, obiceiurile şi conştiinţa fiinţei umane.

Karl Marx a murit pe 14 Martie 1883 la Londra în Marea Britanie.

Vezi și Émile Durkheim, Herbert Spencer.

Cristina Ioana Ungureanu