1. Discutarea unor teme din curs și de la disciplina „Structuri de date”

In acest laborator vom discuta si vom face exercitii despre:

structuri de date de tip liste simple și dublu înlănțuite, stive, cozi

 • implementarea statică (folosind tablouri) a unor structuri de date de tip stive, cozi etc
 • implementarea dinamică (folosind liste înlănțuite) a unor structuri de date de tip stive, cozi etc

2. Exerciții și probleme

 • Pentru primul exercitiu rezolvat corect, studentul poate primi maxim 1 punct. Pentru al doilea, maxim 0,5 p.
 • Exercitiile se vor rezolva scriind Clean Code, cu functii pentru fiecare operatie necesara, fara variabile globale, cu apelarea functiilor din main, pentru testare.
 • Functiile vor avea nume sugestive, vor face un singur lucru, vor avea parametrii transmisi corect.
 • Datele de intrare se vor citi dintr-un fisier si rezultatele vor fi afisate fie pe ecran, fie in alt fisier.
 • Toate exercitiile se vor rezolva doar cu liste inlantuite, tratandu-se si cazurile de exceptie (de exemplu: lista vida, lista cu un singur element, cu doua, lista doar cu numere pare, lista doar cu numere impare, coada sau stiva vida, operatia pop pentru o stiva vida etc.).
 • Nu se vor folosi vectori, siruri de caractere sau matrice.
 • Studentii pot consulta paginile cursurilor de Structuri de date si de Introducere in programare.
 1. Să se scrie o funcție C++ care adaugă o valoarea la finalul unei liste simplu înlănțuită.
 2. Să se scrie o funcție C++ care afișează pe ecran valorile memorate într-o lista simplu înlănțuită.
 3. Să se scrie o funcție C++ care determină suma elementelor impare dintr-o lista simplu înlănțuită care sunt situate între două elemente pare.
 4. Să se scrie o funcție C++ care adaugă o valoarea la începutul unei liste simplu înlănțuită.
 5. Să se scrie o funcție C++ care șterge primul element al unei liste simplu înlănțuită.
 6. Să se scrie o funcție C++ care determină câte perechi de elemente prime între ele sunt memorate într-o lista simplu înlănțuită.
 7. Să se scrie o funcție C++ care inserează o anumită valoare înaintea unui element dat dintr-o lista simplu înlănțuită.
 8. Să se scrie o funcție C++ care inserează după fiecare element par al unei liste simplu înlănțuită dublul său.
 9. Să se scrie o funcție C++ care determină câte elemente sunt memorate într-o lista simplu înlănțuită.
 10. Să se scrie o funcție C++ care determină câte perechi de elemente consecutive egale sunt memorate într-o lista simplu înlănțuită.
 11. Să se scrie o funcție C++ care determină șterge dintr-o lista simplu înlănțuită elementul situat după un element dat.
 12. Să se scrie o funcție C++ care determină șterge dintr-o lista simplu înlănțuită un element dat.
 13. Să se scrie o funcție C++ care șterge dintr-o lista simplu înlănțuită toate elementele pare.
 14. Să se scrie o funcție C++ care inserează o anumită valoare după un element dat dintr-o lista simplu înlănțuită.
 15. Să se scrie o funcție C++ care inserează înaintea fiecărui element par al unei liste simplu înlănțuită dublul său.
 16. Să se scrie o funcție C++ care sortează crescător elementele unei liste simplu înlănţuite.
 17. Sa se verifice dacă o listă simplu înlănțuită formează un palindrom.
 18. Să se scrie un program care gestionează o stivă de numere întregi. Inițial stiva este vidă. Programul va citi de la tastatură o listă de operații, care pot fi:
  • push X – adaugă valoarea întreagă X pe stivă;
  • pop – elimină elementul din vârful stivei;
  • top – afișează elementul din vârful stivei.  Programul va realiza asupra stivei operațiile citite, în ordine. Afișările se fac pe ecran, câte o valoare pe linie.
 19. Să se scrie o funcție C++ care determină suma elementelor impare dintr-o lista simplu înlănțuită care sunt situate între două elemente pare.
 20. Să se scrie o funcție C++ care determină câte perechi de elemente prime între ele sunt memorate într-o lista simplu înlănțuită, pe pozitii consecutive.
 21. Să se scrie o funcție C++ care inserează o anumită valoare înaintea fiecarui element divizibil prin lungimea initiala listei, dintr-o lista simplu înlănțuită.
 22. Să se scrie o funcție C++ care inserează după fiecare element par al unei liste simplu înlănțuită dublul sumei cifrelor sale.
 23. Să se scrie o funcție C++ care interclaseaza doua liste simplu inlantuite care sunt ordonate crescator.
 24. Să se scrie o funcție C++ care determină câte perechi de elemente consecutive egale sunt memorate într-o lista simplu înlănțuită.
 25. Să se scrie o funcție C++ care șterge dintr-o lista simplu înlănțuită toate elementele pare.
 26. Să se scrie o funcție C++ care inserează înaintea fiecărui element par al unei liste simplu înlănțuită dublul factorialului său.
 27. Să se scrie o funcție C++ care sortează crescător elementele unei liste simplu înlănţuite.
 28. Sa se verifice dacă o listă simplu înlănțuită formează un palindrom.
 29. Sa se verifice dacă o listă dublu înlănțuită formează un palindrom.
 30. Sa se elimine dintr-o listă dublu înlănțuită toate elementele egale cu media aritmetica a vecinilor sai.
 31. Să se scrie un program care gestionează o stivă de numere întregi. Inițial stiva este vidă. Programul va citi de la tastatură o listă de operații, care pot fi:
  • push X – adaugă valoarea întreagă X pe stivă;
  • pop – elimină elementul din vârful stivei;
  • top – afișează elementul din vârful stivei.  Programul va realiza asupra stivei operațiile citite, în ordine. Afișările se fac pe ecran, câte o valoare pe linie.