Curs 1: Continut, obiective, organizare, evaluare, paradigme de programare, istorie, interpretare și compilare

Curs 2: Elemete de bază în C++: tipuri de date fundamentale, cuvinte rezervate, operatori, expresii aritmetice si booleene, variabile, constante

Curs 3: Operatori, conversii, intrari/iesiri, instructiuni, functii, transmiterea parametrilor prin valoare si prin referinta

Curs 4: Tablouri (vectori, matrice), pointeri, legatura tablouri – pointeri, aritmetica pointerilor

Curs 5: Clean code, Open Source și Git/Github

Curs 6: Structuri dinamice de date

Curs 7: Recapitulare