Echipa

 • curs: Bogdan Pătruț
 • laborator: Stelian Hadâmbu, Vasile Pojoga, Andrei Netedu, Bogdan Pătruț
 • mulțumiri Cătălinei Jîjîie (colaborator 2017-2018) pentru traducerea cursului în limba engleză

Conţinut şi obiective

 • cunoștințe generale despre programarea calculatoarelor
 • însuşirea tehnicilor de bază în proiectarea programelor
 • introducere graduală în limbajul C++, cu accent pe implementarea de structuri de date și soluții algoritmice, prezentate în cursul Structuri de date
 • însușirea bunelor practici de scriere de cod „curat”
 • însușirea tehnicilor de muncă independente, dar și în grup, pentru un proiect mic
 • înțelegerea practicilor de lucru „cu sursă deschisă” (open source)

Evaluare

Disciplina are 4 credite și este prevăzută cu evaluare pe parcurs:

 1. Punctaj pentru prezența activă la laborator (L) – se acordă o notă între 1 şi 10 pentru activitatea de laborator din săptămânile 2-7. Această notă se acordă pe baza a două teste de evaluare din laboratoarele 4 şi 7, pe baza prezenţei active şi implicarea în desfăşurarea orelor, rezolvarea de exerciţii la calculator sau la tablă, răspunsuri active etc.
 2. Test grilă scris (T), cu întrebări din cursuri și din primele 7 laboratoare (testul se va da în săptămâna 8).
 3. Proiect practic (P) la care se lucrează în săptămânile 9-12 și se prezintă în săptâmânile 13-14. Detalii despre acest proiect vor fi postare in pagina despre laboratoarele 10-12.

Notare și condiții de promovabilitate

Pentru studenții aflați acum în anul I pentru prima dată (și pentru cei în regim certificat) și pentru studenții Erasmus+:

 • Activitatea de laborator (L), testul (T) și proiectul (P) se notează cu note de la 1 (minim) la 10 (maxim).
 • Nota finală se calculează astfel: N=(P +T+L)/3 rotunjită la cel mai apropiat întreg
 • Condiții de promovabilitate: L>=5 și P>=5 și T>=5 și cel puțin două prezențe în care se prezintă evoluția proiectului, la laboratorele 10-13.

Pentru studenții care au urmat disciplina Introducere în programare în anul universitar precedent, dar nu au promovat-o: nu se echivalează nimic din activitatea anului universitar precedent (2017-2018) la disciplina Introducere în programare și se aplică aceeași evaluare ca mai sus.

Pentru situațiile speciale (cursanții de după anul 3, studenții reînmatriculați, care nu au urmat disciplina Introducere în programare în anii anteriori (deoarece nu era aceasta disciplină în planul de învățământ), restanțierii care nu au promovat disciplina în anii anteriori anului universitar 2017-2018):

 • Testul (T) și proiectul (P) se notează cu note de la 1 (minim) la 10 (maxim).
 • Nota finală se calculează astfel: N=(P +T)/2 rotunjită la cel mai apropiat întreg.
 • Condiții de promovabilitate: P>=5 și T>=5.

Pentru studenții care repetă pentru prima dată anul I, iar în universitar 2017-2018 au participat la cursul de Introducere în programare, pe care l-au promovat în totalitate:

 • Se va echivala nota (de promovare) primită anul trecut.