Un program de grafica cu o matrice in spate

Prin click de mouse intr-una din căsuțele libere ale tablei de joc, apare întâi un cerc roz. La al doilea click apare un pătrat galben. La al treilea click, spațiul se eliberează.

„Scorul” este de fapt numărul de pătrate verzi de pe tabla de joc.

Când se face click în afara tablei, procesul încetează. Așadar, la final va trebui să faceți click în afara tablei de joc, iar apoi să apăsați o tastă oarecare, pentru a ieși din program.

Programul este pur didactic, nu poate fi considerat un joc real. El exemplifică utilizarea unor funcții grafice, desenarea unei table de joc pătrate, folosirea mouse-ului, precum și asocierea unei matrice tablei de joc.

#include <iostream>
#include <winbgim.h>
#include <stdlib.h>

using namespace std;

#define MAX 20
#define FUNDAL CYAN

int stanga,sus,width,height,latura, numar;
bool gata;

int TablaDeJoc[MAX][MAX];

int scor;

void afiseazaScor()
{
  char sirScor[10];
  setcolor(FUNDAL); itoa(scor,sirScor,10);
  outtextxy(200,50,sirScor);
  int i,j; scor=0;
  for (i=1;i<=numar;i++)
    for (j=1;j<=numar;j++)
      if (TablaDeJoc[i][j]==2) scor++;
  setcolor(BLUE); itoa(scor,sirScor,10);
  outtextxy(200,50,sirScor);
}

void punerePiesa()
{
  int linia,coloana,x,y;
  int x1, y1, x2, y2;
  int xmijloc, ymijloc;
  if(ismouseclick(WM_LBUTTONDOWN))
  {
    clearmouseclick(WM_LBUTTONDOWN);
    x=mousex(); y=mousey();
    if (!(x>=stanga && x<=stanga+width && y>=sus&&y<=sus+height))
     gata=true;
    else
    {
     linia=(y-sus)/latura+1; coloana=(x-stanga)/latura+1;
     if (TablaDeJoc[linia][coloana]==0)
       {
        TablaDeJoc[linia][coloana]=1;
        // stergere
        setcolor(FUNDAL); setfillstyle(SOLID_FILL,FUNDAL);
        x1=stanga+latura*(coloana-1); y1=sus+latura*(linia-1);
        x2=x1+latura; y2=y1+latura;
        xmijloc=(x1+x2)/2; ymijloc=(y1+y2)/2;
        bar(xmijloc-20,ymijloc-20,xmijloc+20,ymijloc+20);
        // afisez cerc rosu aprins
        setcolor(LIGHTRED); setfillstyle(SOLID_FILL,LIGHTRED);
        fillellipse(xmijloc,ymijloc,18,18);
      }
     else
     if (TablaDeJoc[linia][coloana]==1)
      {
        TablaDeJoc[linia][coloana]=2;
        setcolor(FUNDAL); setfillstyle(SOLID_FILL,FUNDAL);
        x1=stanga+latura*(coloana-1); y1=sus+latura*(linia-1);
        x2=x1+latura; y2=y1+latura;
        xmijloc=(x1+x2)/2; ymijloc=(y1+y2)/2;
        bar(xmijloc-20,ymijloc-20,xmijloc+20,ymijloc+20);
        // afisez un patrat galben
        setcolor(LIGHTRED); setfillstyle(SOLID_FILL,YELLOW);
        bar(xmijloc-20,ymijloc-20,xmijloc+20,ymijloc+20);
      }
     else // 2-> 0
      {
        TablaDeJoc[linia][coloana]=0;
        setcolor(FUNDAL); setfillstyle(SOLID_FILL,FUNDAL);
        x1=stanga+latura*(coloana-1); y1=sus+latura*(linia-1);
        x2=x1+latura; y2=y1+latura;
        xmijloc=(x1+x2)/2; ymijloc=(y1+y2)/2;
        bar(xmijloc-20,ymijloc-20,xmijloc+20,ymijloc+20);
      }
     afiseazaScor();
    }
   }
 }

void desen()
{
  int i,j; numar=5;
  width=400; height=400; latura=width/numar;
  sus=(getmaxy()-width)/2; stanga=(getmaxx()-height)/2;
  setbkcolor(FUNDAL); clearviewport(); setcolor(BLUE);
  for (i=1; i<=numar; i++)
    for (j=1; j<=numar; j++)
      rectangle(stanga+latura*(i-1),sus+latura*(j-1),stanga+latura*i,sus+latura*j);
}

int main()
{
  initwindow(800,600); scor=0; desen(); afiseazaScor();
  gata=false;
  do
  {
   punerePiesa();
  }
  while (!gata);
  getch(); closegraph();
  return 0;
}