Galeriile Karo – șevaletul a peste 30 de artiști desăvârșiți

20160406_174559
Galeriile Karo

În aer să umble culorile ca oamenii pe stradă, dar nu grăbite, ci agale, reușind să se așeze pe pânză, să-mbibe pânza până una devine cealaltă…Să cânte artistul și să plângă în fața lui – ceea ce așază pe hârtie sau pânză e chiar ființa lui, metamorfozată, care-și desface corola și prinde viață printre atâtea stări amorfe. Vopseaua e substanță, omul e figură, sufletul e geniu. Când toate acestea se-ntâmplă a-și da întâlnire sub roză, secretele artistului laudă mâna celui ce le toarnă apă la rădăcină, apoi sărută fruntea stinsă deasupra pânzei…secretul e chiar ceea ce vedem când privim un tablou și stări netrăite trezesc.

S-au adunat peste 30 de artiști, provocați de tematica vernisajului oglindită în propria-i lor personalitate, Autoportretul fiind chibritul care a aprins în ei flacăra, ca să-și lumineze chipurile și sufletele, criptarea imaginii ce se desprinse de pe fețele și sufletele acestora a curs pe pânză, iar ce a ieșit ați admirat și contemplat, dacă ați fost printre noi în data de 6 aprilie, 2016, ora 17:00, miercuri, mai exact, la Galeriile Karo, în Bacăul nostru cultural.

Galeristei Carmen Țînteanu și pictorului Mihai Sârbulescu le-a reușit performanța și chiar miracolul de a dubla oamenii dedați frumosului. Astfel, miercuri s-a putut vedea în sala Galeriilor de două ori mai mulți artiști: o parte priveau la noi, iar noi priveam la ei. Eram tablouri toți și nu se știe care pe care a creat…dacă e să pornim de la definiția autoportristicii amintită de Carmen Țînteanu: „Autoportristica este Gioconda față de Leonardo”.

Ilie Boca

Printre artiști au fost: Mircea Roman, Horia Bernea, Ilie Boca, Ioan Burlacu, Dragoș Burlacu, Mihai Chiuaru, Cristina Ciobanu, Vasile Crăiță-Mândră, Marius Crăiță-Mândră, Cristian Dițoiu, Nicu Enea, Constantin Flondor, Ion Grigorescu, Dan Hatmanu, Mihai Horea, Geanina Iustina Ivu, Matei Lăzărescu, Dumitru Macovei, Diana Manole, Ovidiu Marciuc, Georgian Mazerschi, Gheorghe Zărnescu, Ion Mihalache, Vasile Mureșan Murivale, Horea Paștina, Ana Petrovici-Popescu, Ștefan Pristavu, Sorin Purcaru, Dionis Pușcuță, Andrei Rosetti, Mihai Sârbulescu, Silvia Tiperciuc, Bogdan Vlăduță, Florentina Voichi.

Gheorghe Zărnescu, sculptor Bacău
Gheorghe Zărnescu

Comisarul de expoziție Mihai Sârbulescu a spus foarte liric, prin poezia recitată despre persoane, dar și prin cuvintele frumoase care au urmat: „Dacă te uiți mult într-un abis, și abisul începe să se uite la tine.” Desigur, autoportretul e o temă amplă, întrucât artiștii sunt puși în fața lor și nu au dreptul la greșeală, „or pictura se face singură, ea îți spune ce trebuie să faci”, a mai adăugat artistul.

E aproape de neconceput o zi în acest oraș micuț, istoric comercial, fără a-ți înmuia inima măcar o dată pe lună în profunzimile artei. Cu astfel de ocazii, inimile amatorilor au doar o cameră: sala galeriei. Și toate se întâmplă acolo!

Maria Dicusar