Festivalul de Creaţie Literară „Avangarda XXII”

quill-175980_640Cea de-a XIV-a ediţie a Festivalului de Creaţie Literară „Avangarda XXII” îşi va desfăşura concursul până la data de 28 august, perioadă în care toţi pasionaţii de literatură sunt invitaţi să se înscrie la concurs cu opere proprii, precum poezie, proză scurtă, teatru scurt, critică literară sau eseu în limba română.

Acest eveniment cultural deosebit de semnificativ în plan naţional se va desfăşura în zilele de 2 şi 3 octombrie, la Tescani. Indieferent de nivelul creatorilor, Fundaţia Culturală „Georgeta şi Mircea Cancicov” îşi propune să descopere, să încurajeze şi să promoveze pe toţi cei ce au înclinaţii artistice deosebite. Astfel, pe lângă faptul că juriul va emite aprecieri asupra celui mai bun debut în volum, din rândul poeţilor consacraţi, şi asupra celor mai preţioase antologii de autor, acesta vizează în egală măsură promovarea celor mai valoroase reviste literare şi de cultură română, atât din România, cât şi din străinătate. Pe lângă acestea, o altă iniţiativă a acestui festival constă în descoperirea şi promovarea valorilor autentice băcăuane prin acordarea Premiilor Anuale ale Fundaţiei „Georgeta şi Mircea Cancicov” pentru Literatură, Cultură, Arte şi Jurnalism, precum mărturiseşte Victor Munteanu, scriitor şi preşedinte al acestei fundaţii.

În cadrul concursului sunt acceptate lucrări de tipul celor menţionate anterior, iar participanţii pot proveni atât din ţară, cât şi din Basarabia, Bucovina (Ukraina), Voivodina (Serbia), Gyula (Ungaria) sau din diaspora, cu cetăţenia română, a ţării de rezidenţă sau cu dublă cetăţenie, care nu au o vârstă mai mare de 47 de ani şi nu au debutat editorial, dar şi cei care au debutat editorial în 2014, cu vârsta sub 65 de ani (scriitori profesionişti). De asemenea, sunt acceptaţi autorii de antologii a unui singur poet sau a mai multor poeţi. Un segment aparte va fi dedicat celor mai talentaţi creatori din domeniile literaturii, artelor, ştiinţei şi învăţământului.

Reguli pentru concurenţi:

Participanţii care au sub vârsta de 47 de ani, nu au debutat editorial şi nu primit vreun premiu de debut în ediţiile precendente trebuie să trimită minimum 10 poezii sau 3 lucrări în proză, al căror număr de pagini total să fie opt, una sau două piese de teatru scurt, fie  două lucrări de crtitică literară/eseu de aproximativ 4-5 pagini. Lucrările vor fi editate în word, cu caracter Times New Roman, corp 12, la un rând şi jumătate distanţă, cu diacritice. Ele vor deţine un motto, iar fişa autorului va fi introdusă într-un plic închis, având acelaşi motto cu cel al lucrării. Fişa creatorului trebuie să conţină, în mod obligatoriu, o copie scanată a cărţii de identitate, numele şi prenumele, locul şi data naşterii, profesia, locul de muncă, adresa exactă, numărul de telefon şi de mobil şi adresa de e-mail. În plicul mare, participanţii vor introduce un CD care să cuprindă textele şi fişa autorului scrise în word, cu fonturi româneşti – aceasta constituind o condiţie eliminatorie, o copie scanată a cărţii de identitate, precum şi două poze color – una tip bust şi una în picioare, realizate cu un aparat foto digital, la rezoluţie maximă. Acest conţinut al CD-ului trebuie, de asemenea, trimis la adresa de e-mail: [email protected].

În cazul participanţilor care în anul 2014 au debutat editorial, dar nu au depăşit vârsta de 47 de ani, este necesar ca aceşti să trimită 3 exemplare din cartea apărută şi un CD cu o copie scanată a cărţii de identitate, un curriculum vitae şi o fotografie.

Poeţii consacraţi, ce au sub 65 de ani, vor trimite cel puţin trei titluri de cărţi reprezentative, un CD cu o copie scanată a cărţii de identitate, un curriculum vitae şi o fotografie. În aceeaşi manieră trebuie să procedeze şi editorii (responsabilii, îngrijitorii) antologiilor care cuprind creaţiile mai multor poeţi.

Poeţii profesionişti, care şi-au tipărit o antologie din creaţia proprie în anul 2014, vor trimite trei exemplare din cartea respectivă, un CD cu o copie scanată a cărţii de identitate, un curriculum vitae şi o fotografie.

Prozatorii, dramaturgii şi criticii literari vor trimite o carte editată în anul 2014, în trei exemplare, un CD cu o copie scanată a cărţii de identitate, un curriculum vitae şi o fotografie. Directorii (redactorii-şefi) publicaţiilor literare şi de cultură de limbă română, din ţară şi străinătate, vor trimite cel puţin trei numere reprezentative apărute în cursul anului 2014, un CD cu o copie scanată a cărţii de identitate, un curriculum vitae şi o fotografie.

Toţi concurenţii sunt rugaţi să expedieze lucrările, până la data de 28 august (data poştei), la adresa: Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bacău, Strada 9 Mai nr. 33, etaj III, C.P. 600066, cu menţiunea: „Pentru Festivalul de Creaţie Literară Avangarda XXII”.

În ceea ce-i priveşte pe artiştii plastici, aceştia vor depune la sediul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Bacău cel puţin trei lucrări semnate în anul 2014, iar dirijorii de orchestre sau coruri, soliştii vocali şi instrumentişti, ansamblurile folclorice vor depune, pe un CD sau un stik, minimum trei piese prezentate la trei spectacole diferite în anul 2014. Jurnaliştii, la rândul lor, vor depune minimum trei reportaje/ anchete/ interviuri,fără a ţine seama de mărimea acestora şi cinci note sau ştiri, toate fiind publicate în anul 2014. Lucrările, însoţite de un  CV, vor purta menţiunea: „Pentru Premiile Anuale ale Fundaţiei Culturale Cancicov”

Participanţii premiaţi, vor fi anunţaţi anticipat festivităţii, fie prin telefon, fie prin adresa electronică. Transportul, masa şi cazarea sunt asigurate de către organizator pentru invitaţi şi laureaţi. Materialele expediate (manuscrisele, cărţile, revistele) nu vor fi înapoiate ulterior.

Adelina-Mihaela Poenaru


Publicat

în

,

de către