Dionisie Pop Marțian – economist și statiscian român de valoare

Dionisie Pop Marțian
Dionisie Pop Marțian

Născut în anul 1829 la Ponor, Alba și decedat la 2 iulie, 1865, la München, Dionisie Pop Marțian a fost economist și statiscian român, primul director al Oficiului Central al Statisticii din România și organizatorul primului recensământ din România (1860).

Și-a făcut studiile primare în localitatea natală, apoi a făcut seminarul ortodox la Sibiu și la Blaj. Fiind un apropiat de-al lui Avram Iancu, acesta a fost pus de către el să organizez o tabără de lupte în 1848 la Câmpeni. Fiind o persoană puternică, mai ales la caracter, cu un spirit de echipă nemaiîntâlnit, cu un dinamism rar și dând dovadă de devotament față de Revoluția Românească din Transilvania, Dionisie Pop Marțian a fost numit prefect al Legiunii Sebeșului.

Apoi, a urmat studiile superioare tocmai la Viena, primind o bursă de la Arhiepiscopia Greco-Catolică din Blaj, la Facultatea de Drept și Filosofie. Exact după ce a finistat studiile acolo, și-a depus candidatura pentru un post în cadrul catedrei universitare de la București, iar în 1858 a scris “Economia Socială”, o operă cu caracter teoretic.

În 1857 a participat la un Congres Internațional de Statistică la Viena, unde a fost doar un spectator, însă faptul că a fost prezent acolo i-a dat putere de inspirație și experiența acumulată acolo, a valorificat-o ulterior și în România. După acel Congres, Dionisie Pop afirma că “Niciodată nu am simțit mai mare umilire națională ca în Congresulu Statisticu din 1857, unde toate staturile europene erau reprezentate, până și Turcia raporta înființarea unui Oficiu statisticu. Numai și numai guvernele române lipseau de a dovedi că sunt europene.(“Analele Statistice ale României”). După ce s-a întors în țară, a început imediat să pregătească toate lucrurile și actele și ideile, pentru înființarea unui birou statistic.

Apoi, munca lui a început să dea roade, pentru că A.I.Cuza, la 28 aprilie, 1859 l-a numit șef al Serviciului Statistic din Țara Românească, iar în anul 1862, a devenit parte din Comisia de verificare a legilor din Principatele Unite. Așadar, s-a ocupat de redactarea legii privind organizarea municipiilor și comunelor orășenești; organizarea învățământului; reforma agrară și bineînțeles secularizarea averilor mănăstirești; navigația pe Dunăre; circulația pe drumurile publice, dar și reforma monetară.

Mai mult, în anul 1862, la 2 aprilie, este înființată Direcția Centrală de Statistică, unică pentru România, iar 2 zile mai târziu, șeful acestei instituții este Dionisie Pop Marțian.

Deja la următorul Congres de Statistică din Berlin (1863), Dionisie Pop Marțian a participat ca delegat special al României, ocupându-se de prezentarea unui raport complet despre felul în care se dezvolta, pe atunci, statistica românească. El susținea că: că “…vom avea în curând o statistică destul de completă pentru ca guvernul să poată întemeia pe datele ei reformele pe care țara le așteaptă cu o vie nerăbdare…căci… statistica este singurul tărâm sigur pe care un guvern prevăzător trebuie să întemeieze rațiunea reformelor sale”.

În curând însă, starea lui de sănătate avea să se agraveze, întrucât tuberculoza de care suferea, avansa. La 7 iunie, 1865, el decide să-și ia concediu pentru a merge în afară să se trateze. Stabilit într-o localitate din Germania, Bogenhausen-Bruunthal, Dionisie Pop Marțian moare la data de 2 iulie, același an, iar 2 zile mai târziu este înmormântat la München.

Maria Bocicov