Suporturi de curs - Revista EduSoft

Iaşi

Proiectarea algoritmilor (seminar)

Bacău

Programare procedurala si Metode de programare:
Programare vizuala si Visual Basic:

Vechi

Bazele tehnologiei informatiei, Informatica:

Dezvoltarea aplicatiilor web:

  • material de curs si laborator despre PHP/MYSQ
  • un exemplu cu o biblioteca (facut cu Informatica-FR)

Sisteme expert

Sisteme de asistarea deciziei:

Auditul si controlul sistemelor informatice:

Sisteme multiagent:

  • material de curs,
  • prezentare curs in PPT

Instruire asistata de calculator (DPPD, EPM I etc.):

Adrese utile