Suporturi de curs

Iaşi

Proiectarea algoritmilor (seminar)

Bacău

Programare procedurala si Metode de programare:
Programare vizuala si Visual Basic:

Vechi

Bazele tehnologiei informatiei, Informatica:
Dezvoltarea aplicatiilor web:
  • material de curs si laborator despre PHP/MYSQ
  • un exemplu cu o biblioteca (facut cu Informatica-FR)
Sisteme expert Sisteme de asistarea deciziei:
Auditul si controlul sistemelor informatice:
Sisteme multiagent:
  • material de curs,
  • prezentare curs in PPT
Instruire asistata de calculator (DPPD, EPM I etc.): Adrese utile

Popular: